Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romanprojekt - Monstret

Skapad 2021-02-09 17:38 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
I det här projektet ska ni få arbeta med ett skrivprojekt som ska mynna ut i en roman, "Monstret".
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att arbeta med skrivprojektet "Monstret". Du kommer att skriva en miniroman bestående av flera kapitel med tillhörande bilder.

Innehåll

Arbetsområde och tidsperiod:

Arbetsområde: "Monstret", vt-21

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att skriva berättande texter
 • din förmåga att hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • din förmåga att kunna ge respons
 • din förmåga att kunna ta respons
 • din förmåga att kunna följa en beskrivning för ditt skrivande
 • din förmåga att skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar, brev mm
 • din förmåga att måla bilder för att illustrera dina texter.
 • din förmåga att använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

Undervisning, arbetsformer och lärande

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Monstret". Varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitlet ska innehålla.
 • Du ska träna på att skriva på olika sätt, t.ex skriva ett brev, använda ord för olika känslor, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger.
 • Varje kapitel ska illustreras med en passande bild.
 • Du ska läsa igenom dina kamraters texter och du ska ge och ta emot respons på texterna.

Arbetsområdet bedöms på detta sätt:

du kan skriva berättande texter
du kan hålla en röd tråd i ditt skrivande
du kan ge respons
du kan ta respons
du kan följa en beskrivning för ditt skrivande
du kan skriva olika slags texter t.ex. dialog, beskrivningar, brev
du kan använda vanliga skrivregler och använda skiljetecken på ett korrekt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: