Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min familj

Skapad 2021-02-09 17:35 i Strandskolan Kristinehamn
Min familj
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi arbetar med temat Min familj. Vad är en familj egentligen, och hur kan en familj se ut idag? Hur använder familjen sina pengar idag?

Innehåll

Pedagogisk planering Min familj 

Syfte:

Undervisningen i det här arbetsområdet ska utveckla elevernas förmåga att med utgångpunkt från den egna familjen undersöka hur barns vardag ter sig.

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 • reflektera över olika typer av familjer
 • jämföra likheter och skillnader från förr och nu
 • förstå varför vuxna arbetar och hur man tjänar pengar
 • reflektera över egna pengar, vad de ska räcka till och hur man hanterar dem
 • Olika betalningsmedel

 

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • se filmer om familj och olika familjekonstellationer
 • samtala om vad en familj är och hur olika familjer kan se ut
 • samtalar om pengar, vad de ska räcka till och hur vuxna gör för att tjäna pengar
 • samtalar om hur du gör om du vill köpa någonting
 • arbetar i SO-boken
 • ritar en bild över din familj
 • tittar på filmer om olika familjer

 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Du samtalar med en vuxen om hur olika familjer kan se ut
 • Du ger exempel på skillnader och likheter från förr och nu
 • Du berättar hur man kan  tjäna pengar och varför man har dem
 • Du visar förståelse för några olika betalmedel i samtal om pengar

 

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  SO-boken
 •  Filmer från bland annat sli.se  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: