Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inflytande och delaktighet i vardagen

Skapad 2021-02-09 18:38 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

Mål och syfte

Arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin undervisning och utbildning, Tillsammans skapar vi  en miljö med ett socialt klimat där varje barn ska få möjlighet att ha ett inflytande  och vara delaktig i sina egna men även Delfinens gemensamma  lärprocesser. Barnen ska få ta eget ansvar, uttrycka sina tankar och åsikter samt  utvecklas efter sin egen förmåga och förutsättning.

 

Genomförande


Vi i arbetslaget är lyhörda och tar vara på barnens intresse och omvandlar deras nyfikenhet i vår undervisning.Barnens delaktighet och inflytande i vår lärmiljö är  hela tiden levande  utifrån deras intressen och utifrån de demokratiska processer vi arbetar med på avdelningen, De ger sig yttryck i att vi hela tiden arbetar målmedvetet med att ge barnen mer inflytande, såsom vad de vill göra under en dag på förskolan, barnen är med i planering av kommande aktiviteter och projekt samt är med och utformar veckoinformation som vi lägger ut på Unikum varje vecka.
Att få känna sig delaktig, bli lyssnad på och att känna att vi alla tillhör i ett sammanhang både i kamratskapen på Delfinen men även den egen upplevda, är viktigt för all barn att känna och få uppleva och någonting vi arbetar mycket med varje dag.

 

Dokumentation


Vi reflekterar i grupp vid samlingar eller i mindre grupper, vi dokumenterar med barnen i lär loggar och i veckoinformation. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: