Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela spel

Skapad 2021-02-10 07:51 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Att planera in spel i smågrupper skapar tillfälle för gemenskap, samtal, att följa gemensamma regler, vänta på sin tur och leka med språket. Genom att vi kan byta ut spel och se till barnens intresse ser vi detta som ett lustfyllt lärande.

Innehåll

Innehåll

Under veckorna 4-8 kommer ”Leoparderna” få spela spel. Vi har spel som är nya för barnen samt några spel som barnen känner igen sedan tidigare.

Spelen som vi har valt ut är språkutvecklande där vi tränar på samtal och jobbar med rim och bokstäver.

Mål

• Barnen får öva självständighet, att de kan plocka fram spel och sätta sig med en kamrat och spela i olika situationer, samt ta ansvar för att spelet kommer tillbaka till rätt plats.

• Få ett bredare ordförråd och kunna samtala i olika samanhang, få ett ökat intresse för skriftspråk och förståelse för symboler.

• Öka förståelsen för gemensamma regler och ta ansvar för att följa dessa. 

• Träna på turtagning samt att kunna vänta på sin tur.

• Att man sitter kvar under hela spelets gång och inte hoppar ur mitt i ett spel. 

Utförande

Vi pedagoger delar in barnen i olika grupper som får spela spel tillsammans. Vi pedagoger spelar tillsammans med barnen i några grupper och i några grupper får barnen sitta två och två och spela självständigt. Vi har även valt språkutvecklande spel.

Var/När

När vi har ”leopardgruppen” på torsdagar, vi är på Pyrets avdelning.

Dokumentation

Resultat

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: