Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan åk 4 - Berättande texter

Skapad 2021-02-10 08:30 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Svenska
Vet du vad en Fantasy är? Kanske läser du redan en Fantasy eller har gjort det tidigare. Fantasy handlar oftast om flera världar med magiska inslag där det goda kämpar mot det onda.Fantasy är en berättande text. En sådan text innehåller en början, ett problem, en lösning och ett slut.I det här arbetsområdet kommer du att få läsa Fantasy och skriva en egen Fantasy. Du kommer även att få samtala om andra berättande texter för att du ska få mer kunskaper i berättande texters olika innehåll och uppbyggnad.

Innehåll

Syfte och mål

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- läsa berättande texter och förstå hur den berättande texten är uppbyggd.

- känna igen vad som är typiskt för en Fantasy vad gäller innehåll och struktur.

- förutspå vad som kommer att hända.

- läsa mellan raderna.

- planera och skriva en Fantasy.

- göra person- och miljöbeskrivningar.

- skriva dialoger.

- vara delaktig i samtal och diskussioner kring olika texter.

- berätta om egna tankar och åsikter.

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika berättande texter samt diskutera dessa på olika sätt

- göra olika övningar där ni ska träna på att kunna förutspå vad som kommer att hända i ett kapitel samt läsa mellan raderna för att få en större förståelse för innehållet.

- göra tankekartor och därefter skriva egna Fantasy där ni själva ska komma på handlingen samt skriva er text utifrån den givna strukturen som kännetecknar en Fantasy.

 

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- skriftliga inlämningsuppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande text: Fantasy

Ny nivå
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper

Fantasy - skriva

Ny nivå
Struktur
Du har med en rubrik till din Fantasy. Din text har en enkel röd tråd. Du behöver träna mer på att skriva en sammanhängande text. Du visar att du försöker dela in texten i stycken men detta behöver du träna mer på. Du har med dialoger i din text men du behöver bli säkrare på hur dessa ska användas.
Du har med en relativt tydlig rubrik till din Fantasy som sammanfattar innehållet bra. Din text har en tydlig röd tråd. Du visar att du kan dela in din text i stycken på ett relativt tydligt och sammanhängande sätt. Du har med dialoger i din text och är relativt säker på hur dessa ska användas.
Du har med en tydlig rubrik till din Fantasy som sammanfattar innehållet bra. Din text har en tydlig röd tråd. Texten är lätt att följa. Du visar att du kan dela in din text i stycken på ett tydligt och sammanhängande sätt. Du har med dialoger i din text och är säker på hur dessa ska användas.
Innehåll
I din Fantasy finns något eller några av följande delar med: en portal, två världar, magiskt inslag, problem och en lösning. Delarna är enkelt beskrivna: det behövs fler detaljer och förklaringar i din text.
I din Fantasy finns alla följande delar med: en portal, två världar, magiskt inslag, problem och en lösning Delarna innehåller i överlag utvecklande beskrivningar, detaljer och förklaringar.
I din Fantasyfinns alla följande delar med: en portal, två världar, magiskt inslag, problem och en lösning Delarna innehåller utvecklande beskrivningar, detaljer och förklaringar.
Miljö- och personbeskrivningar
Det finns enkla miljö- och personbeskrivningar i din Fantasy. Du behöver träna mer på att utveckla dessa och använda dina sinnen mer.
Det finns miljö- och personbeskrivningar i din Fantasy. Du använder i överlag några eller alla sinnena när du gör dina beskrivningar.
Det finns utvecklande miljö- och personbeskrivningar i din Fantasy. Du använder sinnena för att förtydliga dina beskrivningar av platser och personer.
Stavning
Många ord stavas rätt. Det finns återkommande stavfel, men stavningen stör inte läsningen av din text.
De flesta ord stavas rätt och din stavning stör inte läsningen av texten.
Du visar att du är säker på din stavning.

Fantasy- läsa och samtala

Ny nivå
Samtala
Du framför till viss del dina egna tankar och åsikter om texters innehåll. Du behöver bli mer muntligt aktiv under lektionerna.
Du framför dina tankar och åsikter på ett relativt tydligt sätt. Du kan även till viss del motivera varför du tycker som du gör.
Du framför dina tankar och åsikter på ett tydligt sätt. Du kan även motivera varför du tycker som du gör.
Läsa
Du kan till viss del urskilja Fantasyns struktur, förutspå vad som kommer att hända samt läsa mellan raderna.
Du kan urskilja Fantasyns struktur, förutspå vad som kommer att hända samt till viss del läsa mellan raderna.
Du kan urskilja Fantasyns struktur, förutspå vad som kommer att hända samt läsa mellan raderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: