Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samplanering naturvetenskap och teknik lag 2

Skapad 2021-02-10 08:49 i Luna förskola Österåker
Förskola
Naturvetenskap och teknik.

Innehåll

 
Förberedelse-Samplaneringinför kommande undervisningstillfälle
Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var
 
Ämne: Naturvetenskap och teknik. 
Datum: 9 februari 2021.
Deltagande pedagoger: Linda Jakobsson, Karolina Fransson

 

Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:

Har observerat barnens intressen: bondgårds och hur det låter samt ser ut, memory med djur, para ihop bilder. Har intressen för olika spel. Följa spår. Vill vara utomhus och gå på promenader, rörelselekar och sjunga. Kreativa aktiviteter. Barnen intresserade sig för att blåsa bubblor ( luften, flyta/sjunka). Hitta lekar ( hitta olika djur, löv osv). 

Barnen visar intresse för att konstruera och bygga med olika material: bygga med byggklossar, hjälpa till med att sätta ihop trälådor med verktyg osv

Barnen har visat för att skapa berättelser: ritar och leker rörelse lekar om en häxa. Leker rollekar och mamma, papps, barn. Exempel bebisen är sjuk och ska till doktorn.

Barnen ritar kartor ( manuell programmering)

Ha kvar maskoten Alfons ( gossedjuret) som följer barnens i deras utforskande ( de yngre barnen).

 

Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
 
Vad:  Ämnesområdet naturvetenskap och teknik.

Få en djupare förståelse för naturvetenskapliga begrepp och teknik begrepp. 

Barnen behöver arbeta med ordförståelse: att utveckla ordförrådet, förstå sammanhang mellan abstrakta ord och konkreta objekts funktioner i vardagen. 

Teknik: Programmering  av olika slag (blu-bot ,  green screen,  m.m.) Teknik i vardagen ( klä på sig själva och äta med bestick. Funktionen med olika vardagliga redskap)

Naturvetenskap: Djur och växters olika livsprocesser. Exempel från rot till knopp. 

Hur:  
Åldern i barngruppen är mellan 3-5 år. Vi vill utmana de blivande skolbarnen utifrån  deras nivå och de yngre barnen utifrån  deras nivå. Vi kommer därför att arbeta med samma matematiska begrepp fast på olika nivåer genom att göra olika aktiviteter eller göra samma aktivitet som är anpassade efter barnens behov och ålder.

• Metoden är att barnen ska få lära sig via bodymind:  Barnen lär sig via tänkande och kroppsligt görande genom att utforska med sina sinnen: hörsel, synen, lukten m.m. 

+ Pedagoger kommer att  benämna korrekta begreppen medan barnen utför aktiviteterna.

+ Detta ska ske genom att utforska matematik tillsammans med barnen genom att använda olika uttryck: högläsning, dramatisering, rita/måla/lera, rörelse/lekar/dans/hinderbana, spela spel/lägga pussel, sjunga/ramsor och teknik (iPad, blu-bot) 

 

• Naturvetenskap.

+  Gå ut i skogen: Tipspromenad om djur och natur.

+ Göra dramatiserande flanosagor utifrån barnens visade intressen kring naturvetenskap, exempel djurens liv, lövens process,  växternas olika från rot till knopp. Deltagande teater. 

+ Skapande: ta med naturen hem ( pinnar osv)

+ Hitta lekar: hitta djur, växter, kottar, pinnar.

+ Spela spel: memory med djur och växter, kottar osv.

+ Läsa böcker med fokus på djur och naturvetenskap. 

+ Använda sinnena: 

= Hur det luktar, ser ut, känns  osv: i naturen, blommor , kryddor osv .   Surt, sött, salt. 

= Lyssna på ljud: djurens läten, olika ljud. 

+ Normer och värden: vara snäll mot djur och natur, förstå växters och djurens viktiga funktioner för människors liv. 

• Teknik.

+ Tema: Teknik i vardagen: Barnen behöver arbeta med ordförståelse: att utveckla ordförrådet, förstå sammanhang mellan abstrakta ord och konkreta objekts funktioner i vardagen. 

= Prata och utforska med alla sinnena objekt/redskap som används i vardagen i förskolan och utanför skolan i samhället och i egna hemmet.

# Använda alla sinnen:  exempel hörsel hur låter det när man klipper med saxen osv. Lukta, känna osv. Aktivitet: barnen gissa vilket objekt det är baserat på ljudet. 

@ Kims lek, hålla objekt bakom ryggen ( beskriva objektet egenskaper osv), , 

# Problemlösning: på vilka olika sätt kan redskapen/objekten användas på? 

# Teknikpromenader.

Klä på sig själva.

= Motorik: finmotorik ( rita) och grovmotorik ( rörelselekar, gymnastik)

=  Exempel: Använda bestick, vad är bestickens funktion.

= utforska redskaps olika funktioner ( ta med  ett redskap/objekt  hemifrån och berätta för kompisarna om funktionen) 

= Äldre barn: utforska objektens olika funktioner: samma objekt, olika användningsområden.  Ex pulka ( åka nerför backen, frakta objekt, dra kompisar)

Problemlösning: på vilka olika sätt kan redskapen/objekten användas på? 

+ Konstruera/bygga:  

= I  lärmiljön.

= Med olika verktyg: exempel skruvmejsel.

# Följa ritningar/beskrivningar på olika sätt. 

+ Tema: Programmering.

= Normer och värden: att lyssna på /följa instruktioner och ge instruktioner.

+ Läslyftet ( barnens tidiga skrivande):  Hitta sin bokstav genom att använda blu-bot med en programmerings platta med alfabetet.

= Spåra bokstav i ris. Osv.

= Använda playdoh och lera med bokstavsformer.

= Barnen hjälpa till att skriva bokstäverna på programmerings plattan ( äldre barnen). 

= Barnen skriva sina bokstäver.

+ Tema: Använda digitala teknik: blu-bot, appar med fokus på programmering och barnens eget berättande ( appar green screen, puppets pals 2).

= Sagoberättande.

Sagoberättande: skapa berättelser .

@ via app.

@ Bygga miljöer utifrån sagor. Problemlösning av dilemman i sagor och bygg miljöer. Äldre barn: Häxan. Eller boken Dagspöket. 

+ Tema: Manuell programmering.

= programmerings mattor.

= Leka instruktionslekar ( följa John, pomperpossa, hinderbanor ) 

= Rita kartor. Följa instruktioner. 

+ Läsa böcker med fokus  på teknik. 

 

Vem: Dela upp barnen i tre grupper.  Två grupper med blivande skolbarn ( fem stycken) och två grupper med yngre barnen. Ungefär tre barn i varje grupp och kortare undervisningstillfällen  ( ca 15-20 minuter) 
 
När: Planerad undervisning 09:00 - 10:45. Alla grupper göra under den tiden. Ha spontan undervisning på torsdagar och övriga dagar. 
Var: Inomhus och utomhus. Gå till skogen och vara på förskolegården.

 Varför:

Syftet är att konkretisera de abstrakta naturvetenskapliga och teknik  begreppen via bodymind (kroppsligt görande via de olika sinnen) och olika uttryck/medium. På detta sättet kan barnen ( utifrån deras intressen och behov) ges möjligheter att få en djupare förståelse vad dessa abstrakts begreppen innebär. Syftet är även att utveckla barnens ordförståelse, ordförråd, egna berättandet.

 

Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):

Tackort, spela in ljud och filma. Tänker reflektera tillsammans med barnen med hjälp av dessa kort, ljudoch filmer. Låta barnen reflektera kring undervisningstillfällenas innehåll genom att låta dem rita ner sina reflektioner ( i samband efter utförd aktivitet) och på sätt kan vi pedagoger lättare samtala med barnen. Barnen kan titta på bilder, flanobilder, lyssna på ljud och se filmklipp från undervisningstillfället som inspiration när de ska rita. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: