Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5. Projektfördjupning Molnet

Skapad 2021-02-10 09:03 i 093071 Förskolan Hälsobrunnen Stockholm Norrmalm
Förskola
Molnets projektplan

Innehåll

PROJEKTPLAN

SYFTE
Vårt syfte med projektet är att öka barnens kunskaper om barnkonventionen samt kring värdegrundsfrågor.
 
MÅLOMRÅDE
värdegrund, likabehandling och barnkonventionen
 

METOD

Vi startar upp undervisningen i projektet genom att göra en återblick kring vad vi utforskade innan juluppehållet. Detta gör vi i de två grupperna som vi utforskade i föregående termin.

Vi kommer att fortsätta att fokusera på barnkonventionen under projektet och vi kommer att ha den som en röd tråd under hela dagen. Under projekten erbjuder vi barnen en fördjupning i barnkonventionen.Vi lägger till Snick och Snack som har intresserat barnen tidigare. Detta får bli ett parallellt spår till barnkonventionen då boken om Snick och Snack fokuserar på värdegrundsarbetet. I detta arbeta får vi kreativa läroprocesser som exempelvis skapande, drama och berättande. Vi vill använda oss av analogt och digitalt dramatiserande och berättande.

Vi kommer fortsätta att ha två projektgrupper som kommer arbeta var för sig under tisdagar och onsdagar. Under tisdagar fokuserar vi på barnkonventionen och under onsdag på Snick och Snack. Projekttillfällena avslutas med att de två grupperna samlas för en gemensam reflektion. Ett barn ur varje grupp får vara projektbärare och delge den andra gruppen vad de utforskat under projektet.

Torsdagar har vi projekt i helgrupp och kommer då att var utomhus. Dessa dagar kommer vi att besöka barnes favoritplatser. Detta är ett sätt att öka sammarbetet med hemmen och för att öka barnens delaktighet och inflytande i undervisningen.

 

FÖRMÅGOR 

Dessa förmågor vill vi utveckla hos barnen:

 • Säga sin åsikt
 • Lyssna på andra
 • Vara kreativ och använda sin fantasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: