Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyrspedagogik-svenska v 6-8

Skapad 2021-02-10 09:15 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 3 Svenska
Det svenska språket är spännande på många sätt. Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. På ÄP lektionerna kommer du få arbeta utomhus i grupp för att träna på olika färdigheter. Du kommer få pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Innehåll

 • Detta kommer du få träna på
 • Att formulera dig för att kommunicera med dina kamrater 
 • Att ta vara på varandras kunskaper och erfarenheter
 • Att känna tillit till din egen förmåga att lösa de uppdrag du får.
 • Att samarbeta med kamrater för att lösa uppdragen.
 • Att träna på förkortningar
 • Att träna på stavning

 

 

Hur kommer du att lära dig

 • genom olika ordlekar där du får prata inför grupp
 • genom olika lekar där du ska samarbeta i grupp
 • genom att lyssna på korta genomgångar
 • genom att lyssna på dina kamraters erfarenheter och kunskaper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: