Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia åk 6

Skapad 2021-02-10 09:52 i Torpskolan Lerum
Inledande avsnitt om grundläggande kemi. Vad atomer, molekyler och kemiska föreningar innebär. Vilka olika egenskaper ämnen kan ha. Vi tittar djupare i vad de olika faserna innebär.
Grundskola 6 Kemi
Grundläggande kemi. Vad är vår värld uppbyggd av. Vilka vanliga partiklar har vi runtomkring oss? Vad händer egentligen när ett ämne övergår mellan fast och flytande form och varför är guld tyngre än järn? Det är några av de saker vi jobbar med under det här avsnittet.

Innehåll

Målen med undervisningen är att du ska lära dig

 • Lite om kemins historia
 • Beskriva hur en atom är uppbyggd
 • Skillnaden mellan ett grundämne och en kemisk förening
 • Skillnaden mellan atomer och molekyler
 • Skriva kemiska tecken och använda modeller för grundämnen och kemiska föreningar
 • Hur ämnen övergår mellan olika tillstånd (fast, flytande och gas)
 • Vad som skiljer de olika tillstånden åt (tänk partikelrörelse)
 • Olika egenskaper för att känna igen ett ämne
 • Ge exempel på bra ledare för värme och ström
 • Vad densitet är och hur vi kan ta reda på ett ämnes densitet
 • Mäta materiens volym, massa, längd och densitet
 • Vilka enheter och förkortningar vi använder för volym, massa, längd och densitet.

 

Vi kommer utgå från boken Kemi direkt. Sidorna 4-7 och 10-17 och 32-33 (sammanfattning) samt övningar och power-points. Detta läggs på klassens classroom. 
Kemi direkt finns även på ILT.

Filmer

Hur materia är uppbyggd
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=EDUS991009

Atomens historia del 1
https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/kemi/historiska-och-nutida-upptackter/atomens-historia-del-1

Fast, flytande och gasform
https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/kemi/partikelmodellen-faser-och-spridning/fast-flytande-och-gasform2

Vad är densitet?
https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/fysik/materia/vad-ar-densitet

 

Vi kommer att arbeta genom

 • textläsning
 • genomgångar
 • diskussioner
 • arbete med frågor
 • filmvisning
 • simuleringar
 • praktiska undersökningar

Det som bedöms är

- Förmågan att använda arbetsområdets begrepp, modeller och teorier i förhållande till målen. 
- Förmågan att genomföra undersökningar

Begreppslista finns i deras arbetshäfte som ligger på classroom. 

Tid: Ca 4 veckor

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: