Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk

Skapad 2021-02-10 10:27 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Minoritetsspråk
Grundskola 4 – 6 Svenska
I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk! Dessutom har vi fem nationella minoritetsspråk - finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Vad är ett minoritetsspråk? Varför är just dessa språk minoritetsspråk? Vad kännetecknar dessa fem språk?  

Innehåll

Syfte och mål:

 • Veta vilka de fem minoritetsspråken i Sverige är
 • Förstå vilka språkliga likheter och skillnader det finns mellan den
 • Få förståelse för att vårt språk ständigt förändras
 • Visa förståelse för alla människors lika värde

 

Undervisning:

...att lära oss om minoritetsspråk under ca två veckor.

...lyssna på sagor på de olika språken.

 

...diskutera, läsa och svara på frågor, både muntligt och skriftligt. 

Bedömning: 

...aktiv på lektion
... läxförhör

 

Begrepp:

Språk

Modersmål

Minoritet

Dialekt

 

Om du vill lära dig mer:

www.minoritet.se

www.sprackochfolkminnen.se 

 

Redovisning av kunskaper och förmågor:

Veta vilka de fem minoritetsspråken är

Veta vilka de fem nationella minoriteterna är

Visa förståelse för alla människors lika värde

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Minoritetsspråk

Tillräckliga kunskaper
Ge exempel och föra resonemang
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: