Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara människa och ta hand om vår kropp!

Skapad 2021-02-10 10:33 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Ett projekt där varje elev arbetar med olika delar av kroppens organ och hur de samspelar
Grundskola 7 – 9 Biologi
Människan. Skapelsens krona. Hur är det att vara en människa? Vad är vår hud och varför har vi den? Skelettet, muskler och vårt blod. Hur viktiga är det för vår vardag? Vår människokropp består av många fantastiska organ och organsystem, celler, miljontals celler med olika uppgifter och olika funktioner. Allt för att du ska leva. När något inte längre fungerar som det ska, då kan man få smärtor, begränsningar i sin rörelsefrihet, man kanske till och med dör. I detta arbetsområde ska du läsa om kroppen och våra olika organ.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen

Att känna till hur kroppen fungerar, hur den påverkas av våra levnadsvanor är en viktig del av livet. Vad händer i din kropp när du blir sjuk? Vad händer med kroppen när du motionerar? 

Med kunskap kring vår kropp så blir vi bättre på att ta beslut kring hur vi ska leva. Även vad det gäller hälsovanor, träning, kost och rökning, droger och alkohol. Du ska känna till kroppens olika organ och organsystem. Vilka uppgifter de har och hur de arbetar tillsammans.

2. Förmågor att utveckla

3. Centralt innehåll att studera

Vilka kunskaper man enligt Lgr11 ska ha som elev och som vi ska arbeta med och studera närmare.

4. Delmål som visar progressionen i förmågan inom ramen för arbetsområdet

Se delmålsmatris nedan..

5. Vad ska vi göra för att utveckla förmågorna (aktiviteter) och vilket material ska stödja detta?

Vad kan man göra för att utveckla förmågorna, klara uppsatta delmål och sedan gå vidare till nästa delmål?

6. Vilken lässtrategi ska vi träna på och hur?

7. Hur ska den kontinuerliga formativa bedömningen göras?

Under arbetets gång ska ni kunna visa upp era texter/arbeten. Området avslutas med ett skriftligt prov.

8. Hur ska eleverna utöva inflytande på sin undervisning under arbetsområdet?

Vi börjar området tillsammans där vi diskutera hur kroppens huvuddelar fungerar. Ni ska läsa texter och besvara frågorna längst bak i varje delämne. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Delmålsmatris

Förmåga 1
Hur du använder information (från text, film och andra källor)
Förmåga 2
Hur du kommunicerar och tar ställning
Förmåga 3
Hur du söker information och använder källor
Delmål 1
Du ger ett exempel på varför ett speciellt organ i kroppen är viktigt och vad organet gör med maten i matspjälkningskanalen T ex "magsäcken knådar maten och blandar den med magsaft".
Du kan sitta med i en diskussion med frågor som rör hälsa
Du söker information men du anger inga källor
Delmål 2
Du ger två exempel på varför ett speciellt organ är viktigt. Du kan namnet på en sjukdom som kan drabba ett organ. Du arbetar med enkla samband mellan två organ, t ex att blodet tar upp näring från tunntarmen och skickar näringen till kroppens olika delar.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och du säger vad du tycker i olika frågor. Du kan besvara frågor "på raderna."
Du söker information och anger en källa Du berättar kort om källans trovärdighet
Delmål 3
Detta delmål är kopplat till kunskapskravet för betyg E
Du ger fler än två exempel på varför ett speciellt organ är viktigt. Du kan beskriva kort hur en sjukdom i ett organ påverkar livet. Du kan beskriva ett samband, t ex att blodet tar upp näring från tunntarmen och skickar näringen till kroppens olika delar.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då på fakta från värderingar. Du motiverar varför du tycker så. Du använder information från texter, filmer och andra källor i diskussioner.
Du söker information med hjälp av flera olika källor Du anger källan och berättar kort om källornas trovärdighet
Delmål 4
Detta delmål är kopplat till kunskapskravet för betyg C
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdomar och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. (relativt väl underbyggd = du baserar dina åsikter delvis på fakta)
Du kan använda informationen från texter, filmer och andra källor på ett fungerande sätt i diskussioner. (Fungerande sätt = du visar att du lärt dig det som texten eller filmen tagit upp och kan använda den säkert)
Du använder olika källor och Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och hur trovärdig källan är. (relativt väl underbyggd = du baserar dina åsikter delvis på fakta)
Delmål 5
Detta delmål är kopplat till kunskapskravet för betyg A
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. (Väl underbyggd = du baserar dina åsikter endast på fakta)
Du kan använda informationen från texter, filmer och andra källor på ett väl fungerande sätt i diskussioner. (Väl fungerande sätt = du visar att du lärt dig det som texten eller filmen tagit upp och använder din nya kunskap med din tidigare kunskap)
Du använder olika källor och Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet (Väl underbyggd = du baserar dina åsikter endast på fakta)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: