Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska -språkbruk VT 21

Skapad 2021-02-10 10:46 i Önnestads skola Kristianstad
Lokal pedagogisk planering i ämnet svenska åk 4-6, Språkbruk
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi att jobba med ords olika betydelse t ex idiomatiska uttryck, hur man skriver sammansatta ord, nyord i svenskan. Vi kommer att jobba med hur texter skrivs beroende på vem man skriver till. Vi kommer att jobba med ords nyanser och värdeladdning. Vi kommer även att läsa om de nordiska språken och minoritetsspråken.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att  jobba med ords olika betydelse t ex idiomatiska uttryck, hur man skriver sammansatta ord, nyord i svenskan.

 Vi kommer att jobba med hur texter skrivs beroende på vem man skriver till. 

Vi kommer att jobba med ords nyanser och värdeladdning.

Vi kommer även att läsa om de nordiska språken och minoritetsspråken.

Konkretisering av centralt innehåll

Du kommer att få lära dig olika ords betydelse och att orden betyder olika för olika människor beroende på i vilket sammanhang de sägs.

Du kommer att få lära dig att texter skrivs olika beroende på vem man skriver dem till (det är skillnad på ett sms och en faktatext).

Du kommer att få lära dig några likheter och skillnader mellan de nordiska språken. Du kommer att få lära dig vilka våra minoritetsspråk är.


Uppgifter

 • Brev-mottagare

 • Löpsedel nyord

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska 4-6

1
2
3
Stavning
Du har inte visat att du kan använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och hur du ska använda skiljetecken.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Konstnärliga uttryck
Du har inte visat att du kan använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Respons
Du har inte visat att du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar inte dina texter med hjälp av omdömen.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Minoritetsspråk
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskuterar på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskuterar på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskuterar på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige och diskuterar på ett enkelt sätt om dialekter och andra språkliga varianter i svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: