Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Ellära, energi och värme

Skapad 2021-02-10 11:43 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Fysik
I detta arbetsområde kommer du lära dig mycket om hur elektricitet funkar. I samhället och i våra hem. Hur elektricitet produceras och överförs från t ex kärnkraftverket till ditt hem. Även vad enheter som A och V står för om du tittar på ett batteri. Även att magnetism är kopplat till elektricitet. T ex vid produktion och överföring.

Innehåll

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Halvklass

6

Fjärr

Introduktion demo van der graf-generator

Historik, avstämning av tidigare kunskaper

s. 76-79

Spänning, ström och resistans

s. 80-86

Magnetism

s. 86-88

 

7

Lab – Kopplingsövningar

Lab 9, 10 sid 92

Uppgift: 5.4, 5.3, 5.5 rita kopplingsschema, fotografera uppkopplingen

Inlämning av kortare rapport utifrån frågor.

Assignments Teams

Induktion, växelström

s. 190-192

Magnetism

Lab  16,18,19 sid 93-94

Inlämning av svar på frågor till mig. Sker via assignments på Teams

8

Fjärr?

Överföring, transformator, effekt

s. 192-196

Överföring, transformator, effekt

s. 192-196

Lab 12 sid 92 extrauppg. 14 Ohms-lag

Lab-rapport inlämning

10

Repetition

Genomgång / energiformer

 Förberedelser debatt

11

Genomgång / energikällor

 

 

Kunskaper får du bl a genom att:

Delta i genomgångar

Titta på filmer på studi.se

Tänka, reflektera och diskutera fysik med dina klasskamrater

Läsa boken och söka svar på frågor

Ställa frågor till din lärare

 

Bedömning sker med:

1) labbrapporter

  och

 2) skriftligt inlämnade frågor kopplade till labbar.

Du bedöms på:

  • Användandet av begrepp (se begreppslistan)
  • Vilka samband du kan dra mellan olika begrepp kopplade till laborationer
  • Tankar kring felkällor och förbättringar av experimenten.
  • Hur du resonerar i flera led när du skriver om experiment.

 

Bra begrepp att ha koll på och kunna förklara är...

Elektricitet     Laddning    Spänning    kompass    strömriktning    kopplingsschema   1 volt (1V)    nordände och sydände

elektroner    seriekoppling    resistans    ström   parallellkoppling    1 ohm    elektromagnet    1 Ampere (1 A)    ledare   magnet

isolator    sluten krets    magnetfält

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: