Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd Vt 21

Skapad 2021-02-10 11:38 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Bedömningsmatris för för ert slöjdarbete. Här bedömer vi er planering, ert genomförande och er redovisning.

Innehåll

1. När du ska börja med ett nytt slöjdarbete ska du formge och planera ditt arbete. Tänk på att öka svårighetsgraden och att            prova på nya och mer avancerade tekniker. Se Classroom under Slöjd -planera för mer hjälp.

2. När du arbetar praktiskt med ditt slöjdarbete ska du tänka på följande saker:

 • Arbeta utifrån din egen planering med skiss/ritning.
 • Var noga med mått och enheter i dina matematiska beräkningar.
 • Använd modeller, mönster och beskrivningar som finns. Försöka att arbeta vidare själv innan du ber om hjälp, ställ frågor som leder framåt. Försök att motivera och förklara dina val under arbetets gång.
 • Lär dig vad olika verktyg, moment och tekniker heter.
 • Gör gärna små tester vid sidan av för att se hur olika material och tekniker fungerar tillsammans och kan kombineras. Försök att lära dig nya och mer avancerade tekniker.
 • Arbeta för en behaglig arbetsmiljö i klassrummet. Ljudnivån ska vara så att alla kan prestera sitt bästa.
 • Tänk på din arbetsställning och säkerheten. Använd alltid rätt skyddsutrustning och arbeta lugnt, noggrant och metodiskt.

3. När du är färdig med ditt slöjdföremål ska du skriva en redovisning. Denna redovisning ska du lägga ut på slöjdportfolio med bild och text. Se Classroom under Slöjd -redovisa för mer hjälp.

Detta kommer vi att bedöma

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd åk 4-6

Matris

F
E
C
A
Inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. .
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Slöjdföremål
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material. .
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: