Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntid och vikingatiden

Skapad 2021-02-10 11:57 i Parkskolan Ludvika
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi repeterar forntiden och fördjupar oss i vikingatiden. Hur levde man förr? Vad gjorde man? Vad trodde man? Hur kan man veta någonting om tiden för länge sedan?

Innehåll

Vad ska vi lära oss. Varför just detta?

Syftet är att du ska få lära känna vår tidiga historia. Du får lära dig om vilken utveckling som har skett genom tiden och dessutom träna på att jämföra olika tidsperioder med varandra. 

 

Under detta arbetsområde ska du skaffa kunskaper som leder till att du kan:

 • redogöra kort för var och en av epokerna under forntiden.
 • resonera kring hur hällristningar och runor kan användas som källor.
 • ge exempel på idéer och tankar från andra kulturer som spridit sig till Norden.
 • beskriva hur människorna levde under vikingatiden.
 • förklara hur och varför vikingarna gav sig ut på resor.
 • ge exempel på likheter och skillnader mellan vikingarnas tro och den kristna tron. 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi arbetar med texter ur Gleerups webbaserade läromedel i historia. Vi läser och diskuterar tillsammans. Vi ser filmer om vikingatiden; Historiepolisen och Resan tillbaka- en färd till vikingatiden. 

Vi gör egna böcker om vikingarnas liv, egen runsten samt en egen tidslinje. 

 

Vad som kommer att bedömas: 

Du ska kunna förstå och använda ämnesord och - begrepp.

Du ska kunna berätta kort om huvuddragen för de olika tidsperioderna.

Du ska känna till runor och runstenar och veta hur man kan hitta information med hjälp av dessa.

Du ska veta något om hur det såg ut i världen.

Du ska kunna berätta om hur människorna levde och trodde under vikingatiden samt något om skillnaderna mellan asatro och kristendomen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: