Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan om 10 vilda hästar

Skapad 2021-02-10 14:28 i Asterns förskola Östersund
Förskola
Vi utgår från Före Bornholmsmodellen och språksamlingar för barn 4-6 år och kapitel 2 som utgår från sagan om ”Tio vilda hästar”

Innehåll

Syftet med språksamlingen är att:

- få erfarenhet att återberätta en saga med hjälp av bilder och försöka återge handlingen i logiskt följd

- få reflektera över och diskutera innehållet i sagan och om de tankar och funderingar berättelsen väcker

- öva sig att rimma

Vad:

Högläsning, med- och återberättande

Rimord, både med stöd av bilder och nonsensrim

Ramsor och rörelselek

Säga sitt förnamn och efternamn, känna igen sitt namn

Använda matematiska begrepp såsom antal och ordningstal

Diktering och lekläsning

Genomförande:

Under vecka 6-8 så arbetar vi med detta i 5-årsgruppen en dag i veckan

Dokumentation:

Genom anteckningar och foton görs dokumentationer i gruppens lärlogg samt i varje barns lärlogg i Unikum, papperskopior sätts upp vid entrén på respektive avdelning för att synliggöra för barn och vårdnadshavare

Utvärdering/reflektion:

Utvärderar efter varje lärtillfälle, noterar barnens lärande

Barn och pedagoger reflekterar tillsammans över vad vi gjort och deras lärande 

Pedagogerna reflekterar gemensamt och skriver reflektioner i Unikum

Analys

Hur vi ska arbeta vidare utifrån det som händer i barngruppen och vilka utmaningar som barnen behöver skrivs i Unikum

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: