Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö: sopor, återvinning och material. Vårt klimat och hållbar utveckling.

Skapad 2021-02-10 14:37 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med ett område där ni får fördjupa i er vår miljö och vårt klimat. Vi kommer att diskutera och lära oss om olika föremåls material, vad kan vi återanvända, återvinna och hur kan vi sopsortera? Hur påverkar vi människor vår miljö runt omkring oss, vilka avtryck gör vi på vår jord? Hur påverkas vårt klimat av vårt sätt att leva och använda jordens resurser på?

Innehåll

Mål för elev

 

 • Du ska lära dig innebörden av orden: återanvända och återvinna.
 • Du ska lära dig några av våra sopor som kan återanvändas.
 • Du ska få en förståelse för vad alla världens sopor gör för miljön.
 • Du ska lära dig om olika material och dess egenskaper.

Innehåll

Du ska genom arbetsområdet få upptäcka skillnader i material  och med hjälp av kunskapen kunna sortera dina sopor.
Få en insikt i hur människans användning av jordens resurser påverkar vår miljö samt kunna se möjligheter till att återanvända saker, gammalt blir nytt.

Genomförande

 • Läsa orden glas, plast, metall, papper, kartong, kompost
 • Se olika filmer om kompost, återvinning och sophantering.
 • Sortera sopor i rätt kärl.
 • Genomgångar och gruppdiskussioner .
 • Skapa av gammalt. Återanvända!

.

Redovisning

 • Bedömning kommer att ske genom fortlöpande samtal under arbetsområdets gång.
 • Vi kommer att bedöma hur aktiv du är under gruppredovisning, lektioner och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: