Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten åk2

Skapad 2021-02-10 15:40 i Kvinnebyskolan Linköping
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Nu ska vi lära oss mer om vattnet och dess former. Du kommer få lära dig om vilka former vattnet kan vara i, skillnaden på lösning och blandning och hur vattenmolekylen ser ut och fungerar.

Innehåll

Begrepp du ska lära dig:

-Avdunstning

-Kokning

-Kondensering

-Smältning

-Stelning 

-Fast, flytande och gas 

-Vattnets kretslopp 

-Separera 

-Filtrera 

-Avdunsta 

-Lösning

-Blandning 

 

Hur vi kommer att arbeta:

-Du kommer att få titta på film, genomföra experiment, läsa, rita, skriva, diskutera. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Vatten åk2

Rubrik 1

Nivå 1 - På väg att uppnå
Nivå 2 - Uppnått
Du kan skillnaden på en blandning och en lösning.
Du kan separera salt från vatten och grus från snö.
Du kan vattnets olika former; fast, flytande och gas.
Du kan dokumentera och delge andra ditt resultat.
Du deltar aktivt i undersökningar och experiment.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: