Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2021-02-10 17:55 i Stattena Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Barnen ska få möjlighet att erfara och utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga i olika fenomen med enkla experiment inom kunskapsområde i fysik, kemi, miljö och teknik. Att jobba med naturvetenskap och teknik ger ökade möjligheter för att barnen att förstå sig själv och sin omvärld.

Innehåll

Nuläget:

Intresset för naturvetenskap och teknik är stort hos barnen. De tycker om att undersöka och testa olika material samt de tycker det är roligt med olika experiment. Även visar barnen sin nyfikna för att förstå samband mellan enkla kemiska och fysikaliska fenomen. I vår miljö både ute och inne erbjuds barnen tillfällen till eget utforskande och upprepade upplevelser av till exempel naturlagar i fysik, kemi och biologi samt teknik.

 

Syfte i arbetet:

Vi vill erbjuda en verksamhet som ger barnen nya utmaningar och lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskap i naturvetenskap och teknik. Angeläget för oss att barnen ges möjlighet att erfara och utveckla sin förmåga för vetenskapliga begrepp såsom observera, reflektera, svara på frågor och komma med egna hypoteser samt dra egna slutsatser utifrån vad de ser och uppleva enskilt och i grupp. Väsentligt är också att barnen ska tycka det är roligt så att deras intresse för naturvetenskap och teknik väcks.

 

Metod och förhållningssätt:

 • Vi utgår från barnens intresse och behov och ger dem inflytande i varsamhet samt skapar mångfald i lärande.
 • Att genomför olika enkla experiment som är passat utifrån årstiden. Vi jobbar både i grupp och enskilt barn.
 • Barnen ges möjlighet att upprepa aktiviteter och få samma upplevelser så många gånger de själva vill.
 • Vi jobbar med att väcka nyfikenhet kring vad som händer i naturen i under årstiderna. Stor fokus lägga på kretslopp, växter och återbruk.
 • Materialen är tillgängliga till att locka fram barnen till utforskning och fördjupning i utveckling och lärande.
 • Att vara medvetna pedagoger som aktivt lyssnar och bekräftar som sätter ord på det barnen gör eller säger.
 • Använda dokumentation såsom att ta foto, filma och anteckna som grund för analys och reflektion samt utvärdering av arbetet.
 • Barnen tar del av dokumentation via ”reflektionstavlan” där de kan se tillbaka, reflektera över vad och varför aktiviteter har gjorts.
 • Via Unikum och Instagram ges vårdhandhavarna möjlighet att delta i arbetet som de tillsammans med sina barn kan samtala om.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: