Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk, värdegrund och matematik i Bockarna Bruse

Skapad 2021-02-11 06:42 i Hedeförskolan Tanum
Projekt "bockarna bruse"
Förskola
Vi arbetar med Bockarna bruse

Innehåll

Tema "Bockarna Bruse"

Vad (innehåll):


Vi arbetar med sagan/ barn sången  "bockarna bruse". Barnen har visat intresse för sagan. Vi har därför valt att arbeta vidare med den för att se vart det leder oss. Det finns många av läroplans-målen som kan utforskas i sagan om Bockarna Bruse som matematik, värdegrund, språk kretslopp, bygg och konstruktion mm. Miljön står framme hela tiden och till att börja med så tar vi fram det material som tillverkats på samlingen och andra tillfällen. Vi har byggt en miljö där Bockarna Bruse bor och där vi kan uppleva och konstruera om sagan.
 Barnen själva kommer att få återberätta "Bockarna Bruse" med konkreta material och vi kommer att utforska sagan genom att konstruera om den utefter olika känslor. 

Vi kommer att använda och ta tillvara på de olika miljöerna - utemiljön respektive innemiljön till att gestalta sagan och göra den mer levande. 

 

Varför (syfte):

- Vi arbeta mer språkutvecklande med barnen. Då det är har väckt ett stort intresse hos de för bockarna bruse. 

-  Träna på olika grundläggande matematiska begreppen såsom, antal, storlek, likheter, olikheter, 

- Barnen övar på sagan olika uppbyggnader - början - slutet - mitten. 

- Att barnen ska få möjlighet att komma närmare det existentiella frågan såsom, räddsla, vad är snällhet, ensamhet. 

- Vi pratar om känslor såsom: glad, känner sig ensamt och även hungrig 

- Vi kommer lyfta frågan om att vara hjälpsamhjälpsamhet

- Vi kommer att jämföra olika föremål i dess storlekar

- Vi kommer att bygga och konstruera bro 

- Vi kommer att jobba med barnyoga och återberättar sagan med kroppen ( Vi jobbar med att förkroppsliga matematiken)

 

Hur (metod):

- Vi kommer vidare i projektet att arbeta med sagan i mindre grupper där vi har utgått från barnens intresse, förmågor och beroende på vilken utmaning barnen behöver. 
- Tillsammans kommer vi skapa nya versioner av sagan Bockarna Bruse, De kommer få måla Bockarna Bruse, bron, trollet, och fokus på miljön kommer läggas. De kommer få skapa Bockarna Bruse med ull, glasspinnar, piprensare. 
 
- Vi kommer arbeta mycket med återberättande - Hur börjar sagan? Vilka finns med i sagan? Vilken miljö utspelar sig sagan? Vad händer i sagan? Hur känns det att vara hungrig? Hur gör man någon glad igen? Varför är trollet arg?
 
- Vi kommer använda konkreta material som för att återberätta sagan, projicera sagan på väggen, läsa boken och sjunga sången. 
 
- Vi kommer använda av enkel teater: barnen kommer få gestalta bockarna och trollet. Vi kommer använda utomhus- och inomhusmiljön till detta.
 
- Vi kommer att prata om olika känslor - vilka känslor uppstår hos bockarna, trollet? Hos barnen själva?
 
- Utomhusmiljön kommer vi fortsätta ta tillvara på - Skogen, naturen. Barnen kommer få hjälpas åt att bära och samla pinnar, som kommer att användas till att bygga bron. Vi kommer ta med oss bockarna bruse och trollet, för att göra miljön och sagan mer levande. Pedagogerna och barnen kommer tillsammans få återberättar sagan. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: