Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt år 7, kapitel 5, procent, VT21

Skapad 2021-02-11 08:41 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Procent och procenträkning använder man nästan överallt i samhället. Till exempel när man vill presentera jämförelser och undersökningar i tidningar och tv, eller när man pratar om ekonomi i olika sammanhang. De flesta gånger som du kanske kommer i kontakt med procent är när du handlar något på rea!

Innehåll

Matte direkt 7 – kapitel 5, procent

Under veckorna 7-12 kommer vi att arbeta med kapitel 5 som handlar om procent i Matte direkt 7 och här nedanför kan du se vilka tal du ska räkna och vara klar med varje vecka. Är det så att du inte är klar så behöver du ta eget ansvar, utnyttja gärna läxhjälpstiden i skolan på måndagar 15.30-17.00 och onsdagar 15.30-16.30.

Viktiga begrepp att känna till: procent, andel, del, det hela, procentform, bråkform, decimalform

Mål att uppnå
När du är klar med kapitel 5 så ska du kunna:

  • beräkna hur mycket en viss procent av något är (7% av 370 kr)
  • göra beräkningar med höjning (beräkna ökningen av något)
  • göra beräkningar med sänkning i procent (räkna ut rabatt av en vara)
  • beräkna hur många procent en andel är (15 kr av 70 kr, d.v.s  divisionen 15/70 = 0,214... = 21 %, och en sänkningen i förhållande till ordinarie pris, ...)
  • förstå och använda procent vid jämförelser. 
  • uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform och använda det när du gör beräkningar
  • beräkna det hela (100 %) när du vet andel och del (Om 20% är 50 kr, vad är då hela priset?  20 % = 1/5   då är 100 % 50 kr * 5 = 250 kr)
  • göra beräkningar med huvudräkning om det är "enkla" tal (20 % av 250 st  d.v.s 250/5= 50)
  • redovisa alla beräkningar du gör med huvudräkning eller med miniräknaren (kommunikationsförmåga)
  • avrunda svaren korrekt 

 

Bedömning: Bedömning sker kontinuerligt under arbetsområdet när vi arbetar muntligt och skriftligt. Arbetsområdet avslutas med prov onsdagen den 24/3 (del 1) och torsdagen den 25/3 (del 2). 

Arbetsschema
Titta noga igenom de gröna eller blåa sidorna innan du sätter igång, är det uppgifter på din nivå? Tycker du att de blåa verkar för lätta så arbetar du med de gröna och tycker du att de gröna verkar lätta så arbetar du med de röda sidorna. För dig som väljer att arbeta med de röda sidorna så är det uppgifterna 1 – 34 som gäller. Om du blir klar med dessa uppgifter så kan du även räkna uppgifterna på de svarta sidorna och då är det 1 – 12 som gäller. Det är viktigt att du arbetar med uppgifter på din nivå och att de utmanar dig så att du kommer vidare i din matematiska utveckling!

 

Vecka

Matte direkt 7, gröna sidor. Följande uppgifter ska räknas:

Matte direkt 7, blå sidor. Följande uppgifter ska räknas:

Genomgång av följande moment

Läxa

v.7

1-23

 

 

TH: 1-15

1-18

Det hela = 100%

En tiondel = 10%

En femtedel = 20%

Höjning och sänkning

Bli klar med veckans planering.

v.8

SPORTLOV

 

 

 

v.9

24-42

TH: 16-30

19-33

Beräkning av 1 %.

Beräkning av det nya värdet.

Beräkning av hur många procent i rabatt det är.

Bli klar med veckans planering.

v.10

43-61

TH: 31-43

34-43

Bråkform, decimalform och procentform.

Beräkningar med procent i decimalform

Bli klar med veckans planering.

v.11

62-76 +diagnos

TH: 44-49 + s.33-34

44-55 + diagnos

Beräkningar av det hela.

Bli klar med veckans planering.

v.12

Arbeta med uppgifter som utmanar dig samt att du kan repetera och öva på lektionstid till proven 24/3 och 25/3!

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematikförmågor

Matematikförmågor

F (Insats krävs)
E
C
A
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du löser enkla matematiska problem, beskriver din metod och för enkla resonemang om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och för utvecklade resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och för välutvecklade och nyanserade resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du med säkerhet mellan olika uttrycksformer.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du väljer och använder matematiska metoder som kan leda fram till ett rimligt svar.
Du väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder som leder fram till ett rimligt svar.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder som leder fram till ett korrekt svar.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
När du för matematiska resonemang använder du begrepp, symboler och andra uttryckssätt på enkelt sätt i tal och skrift. Du kan förstå och återge enkelt matematiskt innehåll i andras resonemang.
Du anpassar ditt sätt att uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder begrepp, symboler och andra uttryckssätt på ett utvecklat sätt. Du kan förstå och återge utvecklat matematiskt innehåll i andras resonemang.
Du anpassar väl ditt sätt uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder matematiska begrepp, symboler och uttryckssätt på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du kan förstå och återge avancerat matematiskt innehåll i andras resonemang.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du når ännu inte upp till alla delar för betyget E i detta kunskapskrav.
Du redovisar dina matematiska lösningar så att de är möjliga att följa. Ditt matematiska språk är godtagbart.
Du redovisar dina matematiska lösningar så att de är lätta att följa. Ditt matematiska språk är utvecklat.
Du redovisar dina matematiska lösningar strukturerat så att de är tydliga och lätta att följa. Ditt matematiska språk är välutvecklat och ändamålsenligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: