Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekgrupper Pedagogisk planering fritidshem, Härryda kommun,

Skapad 2021-02-11 09:02 i Testskola Stödinsatser Härryda
Grundskola F – 3
Vi ska under 6 veckors tid skapa lekgrupper på onsdagar. Från samlingen fram till mellanmål. Tillsammans med din grupp får ni bestämma vad ni ska leka, låt fantasin flöda kanske blir ni vilda djur i en djungel, eller sjörövare ute på ett stort hav. Vad som helst kan hända......klä ut er om ni vill och ha kul tillsammans.

Innehåll

                                                                                                                                                                  

Såhär går en Leksamling till:
 1. Du blir indelad i en Lekgrupp
 2. Tillsammans med din Lekgrupp väljer ni en gemensam lek och var ni ska vara 
 3. Lekstunden börjar, fritidspedagogerna hjälper till om det behövs
 4. Återsamling för reflektion; Vad var bra i leken? Vad kan jag ta med och tänka på till nästa Lekstund? Dela erfarenheter med andra och ge och ta feedback samt tacka varandra för lekstunden

En aktivitet med lekgrupper börjar med en gemensam samling. I samlingen presenteras grupperna av pedagogen. Nästa steg är att diskutera var och med vad de vill leka. Pedagogen kan bestämma utrymme eller specifika regler eller tidsbestämmelser om det behövs. Demokratiskt deltagande och att ge uppskattning och uppmärksamhet till varandra är i fokus. Därefter leker barnen med varandra och pedagogen rör sig mellan grupperna för att ge stöd och uppmuntran. Lekstunden avslutas med en gemensam samling där pedagogen ger återkoppling kring det denne sett och att barnen får tacka varandra. 

Varför?

Alla ska få möjlighet att prova på att leka med nya vänner på ett nytt sätt och få tillfälle att;

 pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Vad?

Det här ska alla få öva sig på i lekgrupperna

 Säker och ansvarsfull kommunikation,

 Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek,

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Hur?

Varje elev skall känna trygghet i följande gällande aktiviteten/ tema/ ämnesområde:

 1. Var ska jag vara? 
 2. Vem ska jag vara med? (personal, kompisar, övriga)
 3. Vad ska jag göra?
 4. Vad ska jag lära?
 5. Hur ska jag göra?
 6. När ska jag göra det?
 7. Hur länge ska jag göra det?
 8. Vad ska jag göra sedan?

 

 Anpassningar:

Generella  Extra Anpassningar skrivs på individnivå för grupp på Klassnivån. För att säkerställa enskilda elevers deltagande i just denna aktivitet får lyftas på pedagogernas fritidsplanering.

Utvärdering:

Efter 6 veckor utvärderar vi genom att alla elever får svara på en google enkät hur de upplevt Lekstunderna.

I ett veckobrev i maj skriver vi en sammanställning utifrån elevernas svar.

Analys:

På planeringen 24 april ser vi på sammanställningen av svaren och gör analysen utifrån ovanstående frågor.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: