Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi

Skapad 2021-02-11 09:13 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundläggande kemi Innehåll Du ska få lära dig: om olika material och deras egenskaper vad vi använder olika material till i vår vardag hur man med hjälp av atomer och molekyler kan beskriva hur all materia är uppbyggd om vattnets egenskaper och kretslopp vad som menas med de olika faserna (fast form, flytande form och gasform) och hur man kan förklara övergångar mellan de faserna om hur idéerna om kemi förändrats från magi och mystik till modern vetenskap om några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet hur man kan göra enkla kemiexperiment
Grundskola 4 Kemi
Hur är vår omvärld uppbyggd? Du ska få lära dig mer om atomer, molekyler och om hur allt är uppbyggt. Vattnets kretslopp och vattnets olika faser. Samt hur man kan göra enkla kemiexperiment. Allt för att få ett gemensamt ordförråd och en gemensam grundförståelse.

Innehåll

Innehåll

Du ska få lära dig:

 • om olika material och deras egenskaper
 • vad vi använder olika material till i vår vardag
 • hur man med hjälp av atomer och molekyler kan beskriva hur all materia är uppbyggd
 • om vattnets egenskaper och kretslopp 
 • vad som menas med de olika faserna (fast form, flytande form och gasform) och hur man kan förklara övergångar mellan de faserna
 • om hur idéerna om kemi förändrats från magi och mystik till modern vetenskap
 • om några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet
 • hur man kan göra enkla kemiexperiment

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: