Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - programmering i vår vardag

Skapad 2021-02-11 09:34 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Teknik
Vi jobbar med att se vad i vår närhet och vardag som är programmerat.

Innehåll

 

Vad?

Syftet med det här arbetsområdet är att eleverna ska uppmärksamma hur vår vardag är programmerad samt hur en mobiltelefon fungerar. Det finns många saker omkring oss som är förprogrammerade, och vi tänker kanske inte alltid på dem. 

Eleverna kommer också att få läsa om hur mobiltelefonen fungerar och sedan arbeta med hur de tror att den kommer att utvecklas. 

 

Hur?

Vi ser på filmer, jobbar med texter och gör praktiska uppgifter på skolan. Avslutningsvis ska eleverna skriva en text om hur vår vardag är programmerad och vad de tänker om framtiden utifrån programmering. 

 

Vi jobbar med området v. 2-7 

 

Varför?

 

Se nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: