Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk o procent åk 8

Skapad 2021-02-11 10:32 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 8 Matematik
Området innehåller: Bråk, förkorta och förlänga bråk, göra beräkningar med tal i bråkform, procent, procentuell förändring, procentenheter, promille, ppm, förändringsfaktor

Innehåll

Mål för elev

Du skall

- Kunna göra omvandlingar mellan tal i bråkform, decimalform och procentform

- Ha metoder för att förkorta och förläng tal i bråkform

- Kunna omvandla från bråkform till blandad form och tvärt om

- Kunna göra beräkningar med tal i bråkform

- Ha en fungerande metod för att beräkna t ex 14 % av 750

- Beräkna hur många % är t ex 18 av 42

- Förstå begreppen procentuell förändring och procentenheter. Veta skillnaden mellan dem.

- Kunna beräkna procentuell ökning/minskning

- Beräkna 100% när du vet t ex att 20% är 40

- Använda förändringsfaktor

- Känna till promille och ppm

 

Begrepp

 • andel - andelen
 • delen
 • det hela
 • täljare
 • nämnare
 • förkorta (bråk)
 • förlänga (bråk)
 • bråkform/blandad form
 • procent
 • promille
 • ppm
 • förändringsfaktor

Kursplanemål

° Använda och analysera matematiska begrepp

° Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

° Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Uppgifter

 • Procent åk 8

 • Procent åk 8

 • Procent åk 8

 • Procent åk 8

 • Bråk åk 8

 • Bråk åk 8

 • Bråk åk 8

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömning

Moment

Lägre nivå
På väg mot högre nivå
Högre nivå
Tal i olika former
Göra omvandlingar mellan bråkform, procentform och decimalform
Du kan göra omvandlingar mellan bråkform, procentform och decimalform.
Bråk
Förkorta och förlänga bråk
Du kan förkorta och förlänga enklare bråk t ex 1/2 = 2/4 eller att 4/6=2/3
Du har metoder för att förkorta och förlänga alla typer av bråk
Bråk
Omvandla mellan bråkform och blandad form
Du kan göra omvandlingar mellan bråkform och blandad form med enklare bråk
Du kan med säkerhet göra omvandlingar mellan bråkform och blandad form
Bråk
Göra beräkningar med tal i bråkform
Du kan addera och subtrahera bråk med samma nämnare och enklare bråk med olika nämnare t ex 1/2+3/4
Du kan med säkerhet göra beräkningar med tal i bråkform med addition, subtraktion och multiplikation
Du kan med stor säkerhet göra beräkningar med tal i bråkform, med alla fyra räknesätten och med variabler.
Beräkna t ex 14 % av 750
Du är säker på metoden via 1% eller via decimalform.
Du är säker på metoden att omvandla 14% till 0,14 och sedan multiplicera med 750
Beräkna hur stor andel något är av helheten.
Du har en metod för att räkna ut t ex hur många procent är 13 av 25 och det blir för det mesta rätt.
Du kan med stor säkerhet beräkna hur stor andel något är av helheten.
Bestämma det hela och det ursprungliga.
Du kan beräkna helheten om du vet vad t ex 20 % är.
Du kan beräkna det ursprungliga värdet om du vet andelen och delen.
Du kan beräkna det ursprungliga värdet om du vet ökningen/minskningen och det nya värdet och du har en effektiv metod t ex ekvation.
Procentuell ökning/minskning
Procentenheter
Du är någorlunda säker på metoden ökning eller minskning i procent. Du vet vad som menas med procentenheter.
Du är säker på metoden ökning eller minskning i procent. Du förstår skillnaden mellan procentuell ökning och ökning i procentenheter. Du kan räkna ut den procentuella ökningen utifrån en ökning i procentenheter.
Förändringsfaktor
Du kan skriva förändringsfaktorn för t ex en ökning av 23% och en minskning med 17%
Du använder förändringsfaktor på ett säkert sätt för att göra matematiska beräkningar.
Du använder förändringsfaktorn i nya situationer och för att se den totala förändringen vid flera förändringar.
Redovisning
och matematiskt språk
Den skriftliga redovisningen går delvis att följa, du använder få matematiska begrepp.
Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Du använder matematiska begrepp på ett okej sätt.
Den skriftliga redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Du använder matematiska begrepp på ett korrekt och lämpligt sätt.
Matematiska resonemang
Föra- och följa matematiska resonemang (även skriftligt
Du för enkla och till viss del underbyggda matematiska resonemang och kan förklara dina tankar. D v s du motiverar varför du väljer ett svar
Du för enkla och ganska väl underbyggda matematiska resonemang, kan tydligt förklara och motivera dina lösningar
Du för välutvecklade och väl underbyggda matematiska resonemang, kan tydligt förklara och motivera dina lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: