Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslivet och samhällets ekonomi

Skapad 2021-02-11 10:38 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Alla måste försörja sig men hur funkar det egentligen? Vem bestämmer hur långa arbetsdagarna ska vara och vad kan man räkna med att tjäna? Vilka jobb finns i dag och vilka finns kvar i morgon? Och vad är egentligen en fackförening? Hur fungerar marknadsekonomi? Vad är ränta och skatt? Vad går våra skattepengar till?

Innehåll

 

Arbetslivet och samhällets ekonomi

 

 

 

 

Centralt innehåll: Momentet svarar mot följande centrala innehåll i LGR 11

 

·       Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

 

·         Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

 

 

 

                 E

                 C

                  A

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur (sociala, mediala, rättsliga politiska) ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur (sociala, mediala, rättsliga politiska) ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

 

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur (sociala, mediala, rättsliga politiska) ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver då  komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på väl fungerande sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lite mer konkret uttryckt; det här är dina mål:

 

·         du ska ha en överblick över arbetsmarknadspolitiken och känna till arbetsmarknadens aktörer

 

·         Du ska förstå och kunna redogöra för principen om utbud och efterfrågan och hur det bestämmer priset.

 

·         Du ska förstå, kunna redogöra för och resonera om olika ekonomiska system

 

·         Du ska kunna redogöra för det ekonomiska kretsloppet och hur dess aktörer samverkar.

 

·         Du ska kunna redogöra för och resonera om grunderna i ekonomisk tillväxt

 

·         Du använder begrepp som tex. utbud, efterfrågan, BNP, inflation, hög och lågkonjunktur på ett relevant sätt.   

 

 

 

Utvärdering:

 

Den första delen om arbetslivet utvärderas genom en inlämningsuppgift som finns på teams.

 

Den andra delen om samhällsekonomi utvärderas genom ett prov tisdag 30/3 8a och 8d. Inför provet ska du läsa s.106-129 i din samhällbok.

 

 

 

Planering

 

 

Vecka 7

 

·         Introduktion av arbetsområdet. Vad arbetar vi med? Varför arbetar vi? Hur har arbetslivet sett ut i ett historiskt perspektiv? Arbetskraften: olika anställningsformer. Att vara arbetslös. Varför blir människor arbetslösa?

 

·         Hur fungerar arbetsmarknaden? Arbetstagare och arbetsgivare, arbetsmarknadens spelregler.

 

·         Rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden: arbetsmiljö, arbetstid, anställningsskydd, medbestämmande, jämlikhet och jämställdhet. Vi ser en film om fackföreningar

 

 

Vecka 8

 

·         Läs s.134-164 i din samhällbok och gör inlämningsuppgiften om arbetslivet på teams.

 

 

 

 

 

Vecka 10

 

·         Vi jobbar med Studi , ser filmen ”Handel” och gör quizen som hör till

 

·         Vi jobbar med studi, ser filmerna ”det ekonomiska kretsloppet” och ”utbud och efterfrågan” och gör quizen som hör till

 

·         Vi jobbar med studi, ser filmen ”från konsument till producent”

 

·         Vi jobbar med studi, ser filmen ”Enkel ränta” och gör quizen som hör till

 

·         Vi arbetar med instuderingsfrågor på temas.

 

 

 

Vecka 11

 

·         Vad är ekonomi? Genomgång och övning: Vad bestämmer priset?”

 

·         Olika ekonomiska system

 

·         Genomgång: aktörerna i det ekonomiska kretsloppet

 

·         Ekonomisk tillväxt, hög och lågkonjunktur, BNP; HDI

 

 

·        

Vecka 12

Vi repeterar och förbereder oss inför provet

 

Vecka 13

Tisdag 30/3 har vi prov

 

·        

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: