Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering3

Skapad 2021-02-11 13:20 i 181321 Förskolan Regnbågen Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Farsta förskolors mall för projektavstämning. Radera stödmaterialet i den löpande texten när projektavstämningen är färdig.

Innehåll

Syfte med avstämningsplanering

En avstämning i projektet görs för att följa upp projektbeskrivningen. Utifrån stödmaterialet reviderar ni eventuellt er projektbeskrivning. Skriv den reviderade projektbeskrivningen under vad, varför och hur längst ner.

 

Stödmaterial

Praktiskt tillvägagångssätt

 • Stäm av projektet mot fokuserade läroplansmål och åtgärdsförslag från WKI. Vilka områden har täckts in? Filtrera med hjälp av etiketter.
 •  
 • Vi arbetar just nu med grundverksamhet som innebär barns dagliga grundrutiner, samt att få in barns trygghet och empati och språk och omsorg. lek och lärande och respektera personlig integritet
 •  
 • Använd er av delen Läroplan i Planering & Bedömning för att enkelt se hur ni har kopplat läroplansmål i lärloggar och planeringar.
 •  
 • Grundrutiner sitter texempel att förstå hur deras dag ser ut som då ger trygghet empati, dela med sig, och barnen har lärt sig turtagning och förståelser för sin omvärld. De har visat sina olika intressen som vi då stödjer genom att erbjuda dess material och grupper.
 •  
 • Använd ert dokumentations- och reflektionsmaterial
 •  
 • Grundverksamheten sitter bra och barngruppen introduceras fortfarande för att kunna bygga upp trygghet i gruppen och till pedagogerna. pedagogerna jobbar aktivt med trygghet,tillit och förtroende Det vi har märkt är att barnen är stabil och fungerar bra.
 •   .
 • Hur går vi vidare utifrån reflektioner och analyser?
 •  
 • Vi förbereder barnen för de kommande introduktionerna, så att barngruppen har lätt för att acceptera förändringar och förståelser för sin omvärld..
 •  
 • Behöver vi ändra/tillföra något i den pedagogiska miljön?
 •  
 • Med tanke på barnens ålder och behov och  intresse ska vi förändra innemiljön och anpassa lekstationerna.
 • Vi har fått fedback ifrån vårdnadshavare att de är mycket nöjda med vårata arbete med barnen och de ser på skolplattformen vad som händer här på dagen. Vi hoppas att få fortsätta med de nya barnen på samma sätt.
 •  
 • Vem gör vad
 • Pedagogerna samarbetar med varandra till de olika uppgifterna, och kommer överens om vem som gör vad.

Stödfrågor

 • Vad har vi gjort så här långt och varför?
 • Vad ser vi för lärande och utveckling bland barnen? Hur vet vi det?
 • Är projektet meningsfullt för alla barn? Hur vet vi det?
 • Vad tänker barnen? Vårdnadshavarna? Pedagogerna? Hur vet vi det?
 • Hur vill vi gå vidare och varför?

  

 

Vad (innehåll):

Vi väntar på barn som ska börja på vår avdelning, så att vi kommer att jobba hårt med grundrutiner och grundverksamhet tills vi känner att barngruppen är trygg och stabil.

Varför (syfte

För att få en trygg barngrupp så de kan utveckla nyfikenhet, kreativitet och lus att leka lära.

Hur (metod):

närvarande pedagoger som ser barnens behov.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: