👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vesslan röd (projektplan 3)

Skapad 2021-02-11 13:42 i 181211 Förskolan Hinden Stockholm Farsta
Förskola
Under vintern har frågor om mat och var den kommer ifrån kommit upp i barngruppen. För att utveckla detta planerar vi att arbeta med odling och var mat kommer ifrån. Vad behövs för att någonting ska växa? Går det att plantera vad som helst?

Innehåll

Vad (innehåll):  Under förra terminen påbörjades ett arbete kring hållbar utveckling med utgångspunkt från myror/myrstackar. Barnen har också undersökt sniglar i skogen och funderat kring hur de ser ut och hur de "fungerar". Det undersökande arbetssättet vill vi fortsätta att använda oss av och tillsammans observera processer i naturen. Vi planerar att fortsätta arbetet med hållbar utveckling utifrån att odla saker, men också genom  att följa det som växer i skogen. Flera barn har funderingar kring varifrån maten kommer. Hur kan en kärna bli ett träd? Vad behöver vi göra för att någonting ska växa?

Varför (syfte):

Vi vill ge barnen en insikt i hur naturens kretslopp hänger ihop och visa på möjligheten att själv producera mat. Genom att se processen som ligger bakom matproduktion för att få en förståelse för vikten av att bidra till en hållbar utveckling.

Hur (metod):

vi testar att odla olika saker, både inne och ute. vi börjar inne med att odla krasse och ärtskott och kan sedan flytta ut odlingarna när det blir varmare ute. barnen vill testa att plantera tomater, morötter, äpplen, päron och oliver

vi ser i skogen om det växer saker där, finns det saker där som man kan äta (blåbär, svampar, rötter)

vi samarbetar med Sophia (vår kock) kring mathantering och matsvinn för att tydliggöra för barnen hur deras mat passar i ett större sammanhang (den ska odlas, köpas, lagas, matrester komposteras....)

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18