Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björkens planering Estetiska uttryck

Skapad 2021-02-11 14:43 i Vallsta förskola Bollnäs
Förskola
Genom att arbeta med de estetiska uttrycksformerna dans, drama, bild och skapande utvecklas barnens förmåga att samspela med andra, att kunna förstå sin omgivning samt sätta ord på sina känslor och tankar.

Innehåll

Nuläge

Aleljen i våra nya lokaler har gett oss möjlighet till mer kreativt arbete.

Vi planerar skapande aktiviteter, drama och rörelse utifrån vårt temaarbete.

Vi upplever att det är lätt att fånga barnen med olika estetiska uttryck.

Mål

Genom skapande verksamhet fånga barnens tankegångar kring tex projekt

Ge barnen en lustfylld inlärning med hjälp av kroppen

 

 

Syfte

Ge barnen möjlighet att uppleva kreativitet och fantasi för att hitta sitt sätt att uttrycka sig.

 

 

Genomförande

Barnen får möjlighet att röra sig till musik och ta del av enklare dansmönster i form utan danslekar och olika rörelseramsor.

Låta barnen använda olika sorters färger och material och få blanda och skapa. 

Låta barnen uppleva olika material med händerna som t.ex. kinetisk sand, lera, papier-mache o.s.v. 

Gestalta olika figurer genom sagor och sånger. 

Pågår under hela läsåret.

Dokumentation under lärprocessen

All personal dokumenterar i unikum. 

Ansvar

Läggs in eftersom i veckoplaneringen. 

Uppföljning

Utvärderas på utvecklingsdagen terminsvis.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: