Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik våren-21

Skapad 2021-02-11 14:38 i Kilbergets förskola Bollnäs
Förskola
Upptäcka och leka matematik med material som stimulerar nyfikenheten och leder till rätt begrepp och vidare förståelse.

Innehåll

Nuläge

Barnen spontanleker med olika geometriska former genom pussel och klossburkar.
De räknar tillsammans med vuxna vid samlingar och genom bokläsning men på vuxnas initiativ.
Några har börjat intressera sig för att de är olika långa.

Vad har fungerat bra?

Vad har fungerat mindre bra?

Mål

Vi vill uppnå ett ökat intresse hos barnen för att:
# spontanräkna
# kunna benämna/känna igen olika geometriska former.
# påbörja att känna igen sambandet mellan mängden-siffran-ordet.
# bli bekanta med olika sätt att mäta.

Syfte

Utveckla förmågan att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld.

Genomförande (förslag)

Räkna barnen vid varje samling tillsammans med barnen.
Använda fingrarna till att räkna upp till fem och introducera en "hel hand=5" och vidare vid behov.
Läsa räknesagor, gör räkneramsor, sjunger siffersånger, räknar saker i spontana sammanhang.
Ha siffrorna 0-9 med bilder på mängderna inplastade och uppsatta på båda avdelningarna.

Sitta med ett par barn i taget som visar intresse och jämföra mängder med siffror (både orden och symbolerna) samt fler, färre, lika många. Men också vidare framåt vid behov (exempelvis plus/minus/lika med osv).

Sitta med ett par barn i taget och göra form-pussel, lägga i formburken m.m. och fokusera på upptäckten av formerna och deras namn så att de kan känna igen och så småningom benämna.
Ha en påse vid samling med olika former i och ta fram, titta, känna, prata.
Måla former ute i snön eller inne på papper.

Leka "mätare" genom att prova mäta olika saker med måttband, linjal, tumstocks-bitar, vinkelhakar, gradskivor m.m.
Mäta längden på alla barnen och markera. Benämna med centimeter och jämför längderna.

Vilka barn ska delta?
Alla får prova på efter intresse och nyfikenhet.

Tidsplan?
Våren 2021 med löpande utvärdering vid planeringsträffarna.

Dokumentation under lärprocessen

Fotografering med eventuella kommentarer på gemensamma och personliga lärloggar.

Ansvar

Ingrid tillsammans med övriga pedagoger på Vallmon och Gullvivan.

Uppföljning

Vi följer upp, utvärderar och planerar framåt vid planeringsträffarna.
Där lyfts eventuellt enskilda barns motivation/intresse och utveckling.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: