Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse & hälsa

Skapad 2021-02-11 15:14 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Rörelse på ett lekfullt sätt.

Innehåll

Planering Rörelse Vt 2021 

Mål (Lpfö) 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 

 

Kriterier för målen: 

Vi vill utveckla barnens motorik samt deras förståelse för vikten av att ta hand om sin hälsa. 

 

Frågeställning utifrån målet: 

Hur utvecklas barnets rörelseförmåga och förståelsen för sitt välbefinnande?  

 

Nuläge: 

Vi ser att barnen har ett stort behov samt intresse för rörelse.  

  

Metoder för att nå målet  

Små grupper så alla barn får och kan vara delaktiga 

Utmana barnen på ett lekfullt sätt 

Pedagoger som är delaktiga och inspirerar till att vara med 

Synliggöra projektet genom synlig dokumentation där barnen får möjlighet till reflektio                                                                                      Upprepning så barnen får chans till att repetera 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: