Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavby Afrika

Skapad 2021-02-11 15:13 i Stavby skola Uppsala
traditionella religioner, Afrika, kartkunskap
Grundskola 7 – 9 Geografi Religionskunskap
Hur är det i Afrika? Vad beror fattigdom och ohälsa på? Är traditionella religioner något som har med Afrika att göra?

Innehåll

Innehåll:
Film Afrika, natur, människor och djur.
Lära in platser i Afrika: länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner, orter.
Kapitlet om Afrika i SOS s. 44-67
Delar ur Kapitlet om fattigdom och ohälsa i boken s. 176-212
Traditionella religioner i religionsboken
Film: Avatar + analysuppgifter

Arbetssätt:
Genomgångar, bokjobb, film och analys, diskussion, undersökande arbete, kartboksjobb

Så visar du dina kunskaper:
Jämförelse mellan traditionella religioner och någon annan religion. Analys av filmen Avatar.
Slutprov

Uppgifter

 • Avatar och traditionella nummer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9

Matriser

Re Ge
Exempel på hur kunskap kan synas

Religion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämföra traditionella religioner med andra
Likheter och skillnader mellan religioner och livsåskådningar
Du hittar någon likhet och någon skillnad. Du resonerar enkelt om dem. enkelt
Du hittar någon central likhet och någon central skillnad. Du resonerar utvecklat om dem. utvecklat
Du hittar flera likheter och skillnader, både centrala och med olika nyanser. Du resonerar välutvecklat om dem. välutvecklat
Ny aspekt
Beskriva hur religioner påverkar och påverkas av samhället
Du kan se hur en sak leder till en annan. enkla samband
Du kan se hur en sak leder till en annan som sen gör att något tredje sker. förhållandevis komplexa samband
Du kan se hur saker leder tillvarandra och hur de hänger ihop på andra sätt också. komplexa samband

Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om Afrikas samhälle och natur: Hur det hänger ihop med fattigdom och ohälsa
Kunskaper om samspel: människa, samhälle, natur
Du vet något om Afrikas klimat och vegetationszoner och om tillgång till vatten och mark. Du kan resonera om detta och se någon orsak och konsekvens. grundläggande, enkla
Du vet ganska mycket om Afrikas klimat och vegetationszoner samt till gång till vatten och mark. Du kan resonera om detta och se några orsaker och konsekvenser. goda, utvecklade
Du vet mycket om Afrikas klimat och vegetationszoner samt om tillgång till vatten och mark. Du kan resonera om detta och se flera orsaker, konsekvenser och se ur olika perspektiv. mycket goda, välutvecklade
Namn- och lägesgeografi i Afrika
Kunskap om världsdelarnas namngeografi
Du kan namn på hälften av de intränade platserna och är ganska säker på var de ligger. grundläggande viss säkerhet
Du kan namn på många platser och är ganska säker i din beskrivning av var de ligger. goda relativt god säkerhet
Du kan namn på nästan alla intränade platser och är säker i din beskrivning av var de ligger. mycket goda god säkerhet
Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet: Fattigdom och ohälsa
Förmågan att resonera och ge förslag på hållbara lösningar
 • Ge  E 9
Du kan resonera om hållbarhet enkelt och till viss del underbyggt
Du kan resonera om hållbarhet utvecklat och förhållandevis väl underbyggt
Du kan resonera om hållbarhet välutvecklat och väl underbyggt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: