Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 7 - Internet and Social Media

Skapad 2021-02-11 16:57 i Arenaskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Engelska
I det här arbetsområdet kommer vi att jobba med internet och sociala medier. Vi kommer att se en film kopplad till ämnet, göra en skrivuppgift där vi reflekterar över våra internetvanor, ha ett samtal där vi diskuterar frågor relaterade till ämnet och jobba med texter som tar upp olika problem kring internet.

Innehåll

Det här arbetsområdet handlar om Internet ur olika aspekter. 

Vi arbetar främst med den skriftliga och muntliga förmågan. 

Vi utgår från filmen The Social Dilemma och fristående texter. 

För mer information se lektionsplanering i Classroom. 

Arbetssätt

Arbete enskilt med skrivuppgift och i grupp med det muntliga. 

Tid

Vecka 15-18.

Bedömning

Skriftlig inlämning och muntlig examination enligt planering i Classroom. Aktivt deltagande under lektionerna.

Utvärdering

Skriftlig utvärdering av arbetsområdet v. 19. 

Uppgifter

 • Skrivuppgift

 • Muntlig uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: