Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema leklust - Superhjältar

Skapad 2021-02-11 17:42 i Skogsgårdens förskola Östersund
Förskola
Leka är alla barns rättighet. Leken är på allvar, pågående och är en viktig bestånds­­del i den framgångs­rika under­­visningen på vår förskola. Den ska upplevas som rolig, trygg och lärorik av alla barn.

Innehåll

Vad: Vi har sett ett ihållande intresse för superhjältar från barnen under en lång tid. Detta har vi som mål att arbeta vidare med under vårterminen 2020.

Vilka är med: Hela barn och personalgruppen på Björken

Syfte: Huvudsyfte är att främja leken på avdelningen, utifrån det intresse som barnen uttrycker. Barnen har under en längre tid pratat om tv-spel och superhjältar. Barnen har byggt pangare/vapen i många olika material och genom temat superhjältar vill vi Försöka ta tillvara barnen kreativitet för att få igång lek, kommunikation och reflektion kring vissa värden. Att göra leken begriplig i deras egen tillvaro.

Vilket lärande vill vi ge barnen: Lek, kommunikation, språk, bygg och konstruktion, mångfald och värdegrund

Genomförande: Vi samtalar om vad en Superhjälte är och vad den kan ha för superkrafter och förmågor. Vi skapar våra personliga superhjältar i barnens naturliga storlekar och tilldelar den våra egna superkrafter. Tillsammans konstruerar vi en superhjältestad där alla superhjältar får plats med alla sina olika förmågor. Barnen får hjälp att sätta ord på sina specifika egenskaper som hjälte och en utav oss pedagoger tecknar tillsammans med barnen deras figurer i ett serieformat utifrån staden. Därefter har vi som intention att koppla ihop temat med det interkulturella kalenderåret. Arbetet sker kontinuerligt i utbildningen.

Aktiviteter: Ex: alla hjärtans dag - kärlek och känslor, Ramadan - språk, mat, påsk - superkrafter, att flyga ex.

Hur dokumenterar vi aktiviteten: Vi sätter upp barnens superhjältar på avdelningen, vi förlänger barnens lek och lärande genom superhjältestaden som barnen kan använda hela tiden. Vi fotar och dokumenterar i Unikum. Skriver ut våra lärloggar och sätter upp i hallen tills föräldrarna får tillgång till Unikum. 

Utvärdering/reflektion: Vi reflekterar tillsammans på vår gemensamma reflektion, och utvärderar arbetet allteftersom i unikum.

Hur går vi vidare:

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: