Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring kapitel 4 årskurs 8

Skapad 2021-02-12 07:29 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Matematik
Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknas mobilabonnemang eller tar ett lån på banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val. I det här kapitlet kommer du att arbeta med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar.

Innehåll

Samband och förändring

När: VT 2021, v. 6-16                                                                                                                                

Arbetsområdets innehåll 

 • Proportionalitet och hur det används för att uttrycka skala, likformighet och förändring.
 • Härledda enheter, till exempel km/h och kr/kg.
 • Procent och förändringsfaktor för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden.
 • Räta linjens ekvation och förändringstakt. Användning av räta linjens ekvation för att beskriva samband.
 • Funktioner och hur de används för att beskriva samband och förändring samt undersöka förändringstakt. Hur funktioner uttrycks i form av grafer, tabeller och funktionsuttryck. 

Studiematerial    

 • Prio s. 132 - 175 
  Nivå 1: behandlar grunderna inom bråk och procent 
  Nivå 2: behandlar målen för kunskapsmål E och till viss del C. 
  Nivå 3: innehåller mer utmanande uppgifter med högre svårighetsgrad. 
 • Arbetsbok Prio s. 67-90
 • Genomgångar 
 • NOMP
 • Annat utdelat material 
 • NE, digitalt läromedel
 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.
 • Övningsmaterial
 • Mini-whiteboard
 • Filmer
 • Aktiviteter, kahoot, quizlet, m.m.
 • Kan du?

Arbetssätt

 • Du ska välja din ambitionsnivå och kunna redogöra för de kriterier som finns bifogade.

 • Du ska vara närvarande och anteckna/lyssna/diskutera på genomgångar.

 • Planera arbetet med din lärare.

 • Vara aktiv vid problemlösningar och diskussioner.

 • EPA

 • Gruppuppgifter

 • Enskilda övningsuppgifter

 • Digitala hjälpmedel    

Bedömning

 • Formativ bedömning under arbetets gång:

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt både muntligt och skriftligt till exempel genom diskussioner både i helklass och i mindre grupper

 • Skriftlig bedömning, kan exempelvis vara exitpass, läxförhör, Kan du? begreppstest, kapitelprov, bedömningsuppgift, diamantdiagnoser.

 • Summativ bedömning: vi avslutar med ett E-prov och C/A-prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: