Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vår vardag

Skapad 2021-02-12 08:06 i Rönnängs skola Tjörn
Vad är teknik? Var finns tekniken? Varför finns tekniken? Några uppfinningar och uppfinnare.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad är teknik? Var finns tekniken i vår vardag? Hur var det förr? Några tekniska uppfinningar och dess utveckling. Uppfinningar och uppfinnare. Hur har de förändrat vår vardag?

Innehåll

Vi kommer att arbeta med området Teknik i vår vardag.

Vi kommer att utgå ifrån NE och jobba med olika uppfinnare och uppfinningar som förändrat vår vardag.

Vi kommer att se film, vi kommer att läsa texter. Vi kommer att jobba i grupp och enskilt med olika uppfinnare. Vi kommer även att jobba med att hitta ett problem och se om vi kan hitta en lösning.

Vi kommer att jobba ämnesövergripande med olika uppfinnare där vi jobbar i svenskan med att skriva och berätta om en uppfinnare som vi valt.

När du arbetat med området Teknik i vår vardag så ska du kunna svara på följande frågor:

Vad är teknik?

Var finns tekniken i vår vardag?

Hur var det förr?

Nämna några tekniska uppfinningar och dess utveckling.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: