Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The power to inform

Skapad 2021-02-12 08:47 i Grunnebacka skola Kristinehamn
Grundskola 5 Engelska

Innehåll

För att kunna skriva en faktatext och göra det intressant för läsaren behöver vi ha en ordbank för både verb och adjektiv. Det är också bra att kunna böja dessa för att dels skriva i rätt tempus när det gäller verben och förstärka adjektiven, en maträtt kanske inte bara är god utan godare än något annat. Vi kommer därför att arbeta med just de ordklasserna specifikt i detta område.

När du arbetat med detta:

 • träna på och lära in både regelbundna och oregelbundna verb i olika tempus
 • komparera adjektiv och utöka synonymförrådet
 • arbeta med faktatexter
 • skriva en egen faktatext 
 • utöka - förbättra en text efter instruktion

Ska du kunna: 

 • använda verben du använder i dina texter i rätt tempus
 • fördjupa dina texter med hjälp av adjektiven
 • formulera dig efter det syfte och den mottagare som ska läsa din text
 • hitta strategier för att förstå och göra dig förstådd i de texter du läser och skriver
 • förbättra en egen skriven text efter konstruktiv kritik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: