Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevernas ansvar och inflytande

Skapad 2021-02-12 08:53 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Eleverna håller i fritidsrådet och fritidsgympan.

Innehåll

Mellan 1-3 elever håller i fritidsgympan. De skriver upp vilka som vill hålla i aktiviteten och vad de vill genomföra för aktivitet. De får sedan hjälp av en pedagog att planera tidsåtgång och behovet av material. Efter genomförd aktivitet utvärderar hela elevgruppen hur genomförandet gått. 

Två elever håller i fritidsrådet som vi har en gång i månaden. En är sekreterare och en är ordförande. Under fritidsrådet har alla elever som vill möjlighet att ta upp sina tankar och funderingar kring undervisningen i fritidshemmet, men även önska vad de skulle vilja jobba med under sin tid på fritids. Mycket utav vår undervisning utgår från vad eleverna önskat eller tagit upp här.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: