Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Babblarna

Skapad 2021-02-12 09:04 i Garnstugans förskola Fristående förskolor
Förskola
Vi kommer att börja arbeta med Babba -språk, Diddi - skapande och Bobbo - rörelse för att sedan fortsätta med Bibbi - matematik, Doddo - värdegrund & känslor samt Dadda - naturvetenskap & teknik.

Innehåll

Syftet med detta projekt är att stimulera och utmana barnen till ett lustfyllt lärande. Vi kommer tillsammans med barnen utforska de olika babblarnas egenskaper.

Babblarna står för olika delar i vår läroplan och kommer att finnas med i projektets olika delar. Vi kommer börja med att introducera Babba - språk, Diddi - skapande och Bobbo - rörelse, för att sedan fortsätta med resterande babblar så som Dadda - Naturvetenskap & teknik, Doddo - värdegrund & känslor och Bibbi - matematik. 

Vi kommer att dokumentera och följa barnens lärprocess under projektets gång genom att sätta upp bilder på vår dokumentationsvägg, uppdatera lärloggen på unikum både individuellt och gemensamt så att vårdnadshavare samt kollegor kan ta del utav projektet. 

Målet med detta projekt är att:

Babba - språk: Barnen ska ha lärt sig minst 3st tecken  

Diddi - skapande: Barnen ska ha lärt sig grundfärgerna blå, gul och röd. 

Bobbo - rörelse: Barnen ska ha lärt sig minst 3 st rörelser i en sång som pedagogen utför och visar. 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: