Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den svarta handsken

Skapad 2021-02-12 09:13 i Grunnebacka skola Kristinehamn
Grundskola 5 – 6 Svenska
Finns det något mer fantastiskt än att läsa en bok att försöka förstå och genom egna erfarenheter skapa sig en bild av det man läst? Och dessutom göra det i gemenskap med andra och då få andras upplevelser till sig som kan fördjupa den egna förståelsen av texten?

Innehåll

Vi ska nu under en 10-veckorsperiod ha en läsläxa ur boken Den svarta handsken av Ingela Korsell. Vi läser ett kapitel i taget och sen kommer vi att ta upp frågor och funderingar på texten på olika sätt.

När du gjort det här:

 • Läst ett kapitel i veckan
 • Svarat på frågor både ur texten och mellan raderna
 • Diskuterat frågor i grupp
 • Svarat skriftligt på frågor
 • Sammanfattat boken

Ska du kunna det här:

 • Läsa, förstå och tolka en skönlitterär text
 • Med hjälp av egna erfarenheter tolka texten mellan raderna
 • Delge dina åsikter om boken tillsammans med andra
 • Göra en sammanfattning av textens innehåll och din upplevelse av texten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: