Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 2b: Historiemåleriet

Skapad 2021-02-12 09:14 i S:t Lars Gymnasium Linköping
Källkritik
Gymnasieskola Historia
Ni ska nu ta reda på vad som egentligen hände i Visby sommaren 1361!

Innehåll

 

 

 

Historiemåleriet – ett sätt att förhärliga nationen

Ni ska nu ta reda på vad som egentligen hände i Visby på 1360-talet för att i sin tur kunna granska Carl Gustaf Hellqvists konstverk Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361 (målad 1882). Vi inleder allt med att se Sveriges historia – Pestens tid (44 min) tillsammans. Läs även utdraget s. 19-24 från läroboken Kultur- och idéhistoria av Eva Nord (Liber 2013) samt utdraget s. 22-29 från läroboken Möt historien 1b av Olle Larsson (Gleerups 2016).

 

Syfte

 

Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. Undervisningen ska därför ge er möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning.

 

Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att ni ska få möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser.

 

Preliminär tidsram och examinationsform

 

 • Instuderingsuppgifter (arbeta i par, del 1) klart 28 januari

 • Gruppdiskussioner (del 2) 1 februari

 • Källkritisk granskning av yttre kritik (arbeta i par, del 3) klart 8 februari

 • PROV källkritik 11 februari

 

Vecka

Måndagar

Torsdagar

2

Min egen historia

Muntlig redovisning: min egen historia

3

Intro: Historiemåleriet ppt

Forts. ppt, börja med uppgift

4

Del 1

Del 1

5

Del 2 gruppdiskussioner

Del 3

6

Del 3

PROV 11/2

 

 

 

1.      ARBETA I PAR: Den historiska händelsen (25+28 januari)

Ta reda på vad de olika källorna säger om den historiska händelse som Hellqvist avbildat i sin tavla Var noga med att källhänvisa korrekt! Vilken källa säger vad?

 1. Vilket år inträffade brandskattningen av Visby? Och ägde det verkligen rum en brandskattning ”på riktigt”?

 2. Vilken hållning intog Visbyborna? Vilka var det som gjorde motstånd (borgare, bönder eller båda grupper)?

 3. Hur förhöll sig den svenske kungen Magnus Eriksson? Vilken inställning hade han till det Valdemar Atterdag gjorde?

 4. Vad hände med rikedomarna/skatten?

 5. I tavlans motiv finns olika anakronismer[1]. Vilka? (Se Eva Nords Kultur- och idéhistoria)

   

   

2.      DISKUTERA I GRUPP: Konstverket (måndag 1 februari)

Diskutera i grupper om 3-4 personer, ni som har jobbat i par ska ej ingå i samma grupp. Utgå ifrån frågorna nedan och anteckna ner era svar noggrant, alla var för sig.

 1. Jämför de svar ni fått fram i instuderingsfrågorna med vad ni ser i Hellqvists konstverk! Vilka likheter eller skillnader kan du se mellan tavlan och de historiska händelserna?  Vad hände? Vilka deltog?

 2. Vilket syfte tror ni att konstnären haft då han målade tavlan? Vilka känslor tror ni att konstnären vill väcka hos åskådaren? Hur försöker han få er som åskådare att känna den ”svensknationalistiska gemenskapen”?

 3. Idag spelar man fortfarande upp Hellqvists brandskattning av Visby, varje år under medeltidsveckorna i just Visby. Vilken betydelse har brandskattningen av Visby och Hellqvists målning för oss idag?

   

   

3.      ARBETA I PAR: Källkritisk granskning (4 + 8 februari)

Som förberedelser inför provet ska ni nu ta reda på mer om källorna! Fyll i den ”första” tabellen om YTTRE KRITIK i källkritiksmallen. Du får ta med dig dessa mallar ifyllda till provet!

 1. Granska Dick Harrison och inläggen i hans historieblogg på svd.se

 2. Granska Forskningsprojektet Mästerby 1361

 3. Granska Bengt Liljegren och hans artikel i magasinet Populär Historia

 


 


[1] En anakronism är något som är otidsenligt till exempel när en skådepelare föreställande Julius Caesar använder en Iphone.

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift: Historiemåleriet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.
  His  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt gör välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
  His  A
 • Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
  His  C
 • Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
  His  E

Matriser

His
Historia 2b: Historiemåleriet

E
C
A
Källkritik
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt gör välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: