Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn vt 2021

Skapad 2021-02-12 09:28 i Lancaster ULNA Förskolor
Förskola
På vår avdelning har vi valt att jobba med Naturvetenskap och rörelse.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

 

Syfte:

 

·         Arbete med att få ihop barngruppen och vidare hur man är en bra kompis. 

 

·         Ge barnen möjlighet till ytterligare ett sätt att uttrycka sig genom IKT

Mål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

·         "förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra" (lpfö 18)

 

·         ” intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa” (lpfö18)

 

 

 

Målkriterier 

 

Det vi vill se:

 

·         Att barnen behandlar varandra väl och visar respekt för varandra, materialet och vuxna.

 

·         Barnen ska få en ingång i den digitala världen utöver spel

 

Målet når vi genom att

 

 

·         Att arbeta med mindre grupper

 

·         Med hjälp av samtal och material om stopp min kropp

 

·         Genom vardagliga samtal och diskussioner, samt under samlingar

 

 

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

Syfte: 

 

Vi kommer arbeta med rörelse och Natur vetenskap och teknik, fokus på växter och djur, teknik och IKT.

 

Mål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

·         kunskaper om växter och djur

 

·         förmåga att upptäcka och utforska teknik/IKT.

 

Målkriterier

 

Det vi vill se:

 

·         att vi och barnen får mer kunskap inom IKT samt djur och växtliv.

Även vikten av att röra sig och använda kroppen för sitt eget välbefinnande.

 

 

Målet når vi genom att                                                                                                         

 

 

·         ta vara på barnens nyfikenhet och frågor kring ämnena.

 

·         att vi undervisar mer inom teknik och IKT

 

·         Gör experiment och utforskar tillsammans med barnen.

 

          Genom rörelse får vi in motorik och hälsa.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: