Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2021-02-12 09:29 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Vi har valt att arbeta med språkutveckling då det är viktigt för barnen att kunna kommunicera med sin omgivning.

Innehåll

Nuläge

Vi vill stärka alla barn i sin språkutveckling, då vi ser att barnen har kommit olika långt i sin utveckling av språket.

Vi har sett ett intresse för babblarna och ett större intresse för att läsa böcker så det vill vi använda oss av i vår undervisning.

 

Mål

Vårt mål är att barnen ska få utveckla sitt språk.

Kunna kommunicera och göra sig förstådd. Med tal eller tecken.

Använda oss av tecken som stöd för att förstärka ordens betydelse.

 

Syfte

Förbättra barnens språkliga förmåga.

Ge barnen alternativ till att kommunicera med andra genom tecken.

 

Genomförande

I våra dagliga samtal med barnen tänker vi på att benämna och vara tydliga i vårt språk.

Vi pedagoger använder oss av tecken som stöd för att förstärka ordens betydelse.

I samlingen sjunger och ramsar vi med hjälp av sångpåsar med bilder eller saker som förtydligar sången.

Vi läser samma bok flera gånger för att skapa ett igenkännande hos barnen, öka deras ordförråd och hjälpa dem att förstå begrepp. Vi använder oss även av sagolådor.

Vi har rörelse minst en gång i veckan då det främjar barns språkutveckling.

Vi skapar olika lekmiljöer som främjar språkutvecklingen, med bland annat Babblarna.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar löpande under arbetets gång, med hjälp av text och bild.

 

Ansvar

All personal på avdelningen är ansvarig för arbetet.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar tillsammans i arbetslaget på vår planering.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: