👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Burklykta

Skapad 2021-02-12 09:38 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Burklykta en återbruksuppgift där du skapar en dekorativ ljuslykta av en pantburk

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Arbetet är skapat för distansundervisning där du formger en pantburk med flätning till en burklykta för värmeljus. Du ska följa en instruktion med din första lykta, och kan sen pröva din egen designförmåga och kreativitet när du bygger fler lyktor.

Förmågor du tränar:

Du kommer träna formgivning med metall.

Träna förmågan att ur en miljöaspekt med återbruk skapa nya produkter

Träna din kreativitet genom att experimentera med formgivning. 

 Utvärdera skapandeprocess med formgivningen.

-

Undervisning - arbetssätt

Du kommer digitalt få inspiration om hur du kan ta tillvara och återbruka en produkt och hur man kan tänkta på återvinning.

Hur man följer en instruktion och jobbar med design för att skapa nya produkter på ett miljösmart sätt.

 

Vilka centrala förmågor och begrepp ska vi träna?

  • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Hur ska eleven lära?

  • Hur man kan återbruka material och formge efter instruktion och självständigt.
  • Reflektera över materials olika användningsområden
  • Jobba med digitala medel för instruktioner och dokumentation.

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

  • Hur du efter en instruktion kan formge och skapa samt utveckla egen design av en burklykta.
  • Hur du kan beskriva din arbetsprocess och ditt resultat.

Bedömningen sker efter inlämnad dokumentation och genom att bedöma de svar och medföljande bilder som utvärderingen innehåller. 

 

Matriser

Sl
Burklykta

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formge och designa
Eleven prövar men har svårigheter med att skapa en fungerande lyckta utifrån instruktioner
Eleven kan formge och skapa en lykta genom att följa instruktionen.
Eleven kan utifrån instruktionen formge och skapa utvecklade lyktor där man varit noga i arbetsprocessen.
Eleven kan utifrån en instruktion formge och skapa utvecklade lyktor där man varit mycket noga i arbetsprocessen. Eleven skapar dessutom med ett välgjort resultat en egendesignad lykta.
Ny aspekt
Utvärdera arbetsprocess och resultat
Kan skriva att man gjort men beskriver inte resultat eller hur arbetet gjorts.
Beskriver enkelt hur man gjort och resultatet.
Beskriver och förklarar tydligt hur du gjort ditt arbetet och skapat ditt utseende på lyktorna.
Beskriver och förklarar mycket tydligt hur du gjort din formgivning av lyktorna och din egenskapade design.