Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2021-02-12 10:24 i Solrosens förskola Trelleborg
Förskola
Pedagogernas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för rättigheter och skyldigheter. De vuxna är viktiga som förebilder. Pedagogerna lär och visar barnen genom lek, undervisning och konkreta handlingar. Alla respekteras och ska ta hänsyn till varandra. Genom vår utevistelse i naturen lär barnen sig hur de respekterar djur och natur.

Innehåll

Vårt strävansmål är att barnen ska utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för den fysiska och psykosociala miljön i förskolan. Vi vill att alla barn ska känna sig trygg i vår verksamhet.

Minst en gång/dag är barnen utomhus, i utevistelsen lär barnen sig att vara aktsamma och ta hand om vår utemiljö samt om djur och natur. En del av utomhusvistelserna är i form av utomhuspedagogik/undervisning. Alla ska kunna delta efter egen förmåga.

Undervisning genom:

  • Att pedagoger visar genom handling och ord hur vi skall bemöta varandra och hur vi är rädda om varandra, vårt material och vår natur.
  • Att pedagogernas planerade undervisningssaktiviteter genomsyras av de grundläggande värdena i Läroplanen för förskolan 2018
  • Barnintervjuer, där vi pratar om trygga och otrygga platser på förskolan. Barnen får chans att komma till tals och vi pratar känslor och tankar.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: