Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt - Tidsmaskinen

Skapad 2021-02-12 10:09 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 5 – 6 Svenska
Vi kommer under kommande 10 veckor arbeta med ett skrivprojekt, Tidsmaskinen.

Innehåll

Syfte:

Det är viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga att ta del av och skapa egna texter i olika sammanhang och för olika syften. Ett syfte med undervisningen är därför att eleverna ska få lära sig att uttrycka sig i olika slags texter. 

I det här skrivprojektet så möter eleverna olika typer av texter som de ska skriva beroende av vilket kapitel som vi arbetar med. De kommer fortlöpande få både ge och ta feedback samt bearbeta sina texter utifrån denna. Till varje kapitel ska de också skapa eller hitta en bild som passar in till kapitlet samt förstärker dess budskap. 

 

Arbetssätt:

Varje vecka skriver eleverna ett nytt kapitel i sin bok Tidsmaskinen. För varje kapitel tränar de på vissa specifika delar inom skrivandet och samtidigt så genomsyrar den berättande texten hela uppgiften. 

 

Vecka 6:

Kapitel 1 - Tidsmaskinsbeskrivning

Beskrivande texter: beskrivande av tidsmaskinen samt personbeskrivningar. 

 

Vecka 7:

Kapitel 2: Provresan

Möte med en historisk person i Sverige under 1500 talet, söka fakta så berättelsen här blir historiskt korrekt.

 

Vecka 8:

Kapitel 3: Framtiden

Miljöbeskrivning av framtiden, beskrivande text av en djurart som de möter i framtiden.

 

Vecka 10:

Se till att alla är i fas med kapitel 1-3. Feedback och bearbetning av texterna. 

 

Vecka 11:

Kapitel 4: Historisk händelse

Gestaltande och beskrivande text så att du återger en historisk händelse så tydligt att andra kan lista ut vilken det är utan att du säger det rakt ut. 

 

Vecka 12:

Kapitel 5: Reklamannonsen

Skriva annonser

 

Vecka 13:

Se till att alla är i fas med skrivandet. Bearbetning av texterna. 

 

Vecka 15:

Kapitel 6: Fixa pengar

Instruktion, hur fixar ni pengar till er uppfinning?

 

Vecka 16:

Kapitel 7: Sista resan

Faktatext om det land ni väljer att åka till. Gestaltande av känslorna. 

 

Vecka 17:

Kapitel 8: Brevet

Skriva brev och avsluta berättelsen.

 

Vecka 18:

Textbearbetning och skapa en framsida

 

Bedömning:

Du bedöms i din förmåga att skriva olika texttyper samt att ge feedback till andra.

Du bedöms även i hur väl du bearbetar din egen text efter att ha fått feedback.

Du bedöms i hur väl dina bilder förstärker innehållet i berättelsen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: