Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans mål 20/21

Skapad 2021-02-12 10:43 i Backatorpets förskola Halmstad
Förskola
Språket, Hållbar utveckling, Normer och värde

Innehåll

SPRÅKET

Vad säger vår läroplan om språket?

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Hur gör vi på Myran?

Vi förändrar ständigt vår lärmiljö för barnens utveckling, lek och lärande, dessutom utmanar vi barnens vilja och lust att lära.

Vi ger alla barn språkutrymme, sjunger sånger, har rörelser och tränar rim och ramsor.

Vi använder oss av olika inlärningsmetoder. Det kan vara att vi läser sagor på olika sätt, som barnen sedan får återberätta för varandra. (barnen får lyssna, se, känna, uppleva, prova på själv)

Genom att vara delaktig i alla situationer med barnet som till exempel matsituationen, på och avklädning, blöjbyten med mera pratar vi om det som sker.

 

HÅLLBAR UTVECKLING

Vad säger läroplanen om hållbar utveckling?

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

Hur gör vi på Myran?

Med hållbar utveckling menar vi inte bara återvinning utan även att stötta barnen att bli deras bästa jag,.Gentemot andra och att MÅ BRA

Vi kommer att arbeta med "tio goda vanor i vardagen"

Utifrån våra barns ålder och för att de ska utvecklas och må bra lägger vi fokus på tre av de tio vanorna.mat,rörelse,vila och sömn. Gå gärna in och läs om tio goda vanor på Halmstad kommuns hemsida.

 

NORMER OCH VÄRDE

Vad säger läroplanen om normer och värden?

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

 

Hur gör vi på Myran?

Vi ser och bekräftar alla barn. Vi ser till att vi bekräftar det positiva samt inte förstärka nåns misstag inför de andra

Vi vill lära barnen nyttan av att ta hjälp av andra, och se vad andra är bra på.

Vi arbetar mycket med samarbete, det ska vara roligt att vara fler, även att de ska lära sig lyssna på varandra, vänta på sin tur och ge uppmärksamhet till kompisarna. Drama och böcker

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: