Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati- Pyret 2021

Skapad 2021-02-12 11:00 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Empati är förmågan att förstå samt leva sig in hur någon annan känner. Empati ingår även i den sociala dimensionen inom hållbar utveckling.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi strävar efter att alla barn och vuxna ska bemöta samt bli bemötta med empati. Alla ska kunna se varandra, bli hörda samt bli lyssnade till. Barnen ska få förutsättningar att sätta ord på de olika känslor de känner samt få insikt om varför vi känner olika känslor, detta för att också kunna se olika känslor hos andra människor. Detta för att ge förutsättningar att börja tänka på sina medmänniskor med empatiska handlingar som att exempelvis  vänta på varandra i olika situationer.

Aktivitet:

Exempelvis vid samlingar, genom sånger och ramsor.

Läsa sagor med känsloteman såsom ”vem är arg”. 

Dramatisera känslor genom gestaltning. 

Närvarande vuxna i lek och aktiviteter för att sätta ord på känslor och ev påvisa känslor hos andra.

När barn ger uttryck för olika känslor ska dessa benämnas ex rädd, arg, ledsen o.s.v. samt försöka utreda varför.

När? Var? Hur? Varför?

Genom alla våra dagliga möten, planerade som oplanerade kontinuerligt i all verksamhet under året.

Detta gör vi för att barnen ska få en förståelse för sina egna känslor och varför de känner så. Men också kännedom om andras känslor i olika situationer och hur de ska agera utifrån dessa.

Resultat - hur blev det?

 

 

Analys- 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: