Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg en lekplats

Skapad 2021-02-12 11:10 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 Teknik
Under några veckor kommer du tillsammans med några andra elever få bygga er egen lekplats.

Innehåll

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

 

Så här kommer du att arbeta:

 • Rita en skiss över lekplatsen.
 • Gör en byggplan. Skriva ner hur du ska gå tillväga, exempelvis: Jag börjar tillverka sandlåda av...Gungorna tillverkas av...
 • Det ska finnas med minst en enkel maskin i din modell.
 • Tillverka lekplats
 • Fylla i en rapport
 • Redovisning av lekplats

 

Bedömning:

Bedömning och redovisning av förmågor: 

 • Du deltar aktivt på lektionerna
 • Dina inlämnade slutuppgifter.
 • Att du är aktiv i diskussioner i både helklass och i mindre grupper

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: