Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken

Skapad 2021-02-12 11:23 i Lövberga förskola Östersund
Förskola
Syftet med projektet är att barnen kan tillsammans uppleva och bearbeta saker i leken där fantasin och verkligheten möts. Leken ska vara kravlös och frivillig där vi pedagoger kan fånga och upptäcka barnens intresse för att spinna vidare.

Innehåll

Vi delar upp barnen i mindre grupper för att kunna vara närvarande som pedagog i leken och fånga upp barnens intressen och stötta upp. Vad intresserar barnen just nu? Hur kan vi ta tillvara på på barnens intressen och jobba vidare med det i den vardagliga verksamheten? 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: